"Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un dâiresi hâricinde nur aramamalı ve aramaz." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir Düstur"

"Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un dâiresi hâricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa, Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren mânevî güneşe bedel bir lâmbayı bulur, belki güneşi kaybeder."

"Hem Risale-i Nur'un dâiresindeki hâlis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran ve sahâbenin sırr-ı verâset-i Nübüvvetle meşreb-i uhuvvetkârânesini gösteren 'meşreb-i hıllet ve meslek-i uhuvvet' ise, hâriç dâirelerde o pedere ve o mürşide üç cihetle zarar vermek suretiyle, bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz; bir tek peder yerine, pek çok ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri, bir pederin şefkatini hiçe indirir." (1)

Üstad'ın yukarıdaki ifadelerinde; Risale-i Nur'un haricinde nur arayanların göreceği üç zarara işaret yapılıyor. Bunlar şunlardır:

Birincisi: Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren mânevî güneşe bedel bir lâmbayı bulur ama o güneşi kaybeder.

İkincisi: Nur dairesinin haricine çıkan, pek çok müşfik ağabeyleri kaybetmek ile zarar eder.

Üçüncüsü: Velayet-i Kübra mesleğini ve feyzini bırakıp Velayet-i Suğra mesleği olan tarikata gitmek zahir bir zarar ve hatadır.

Risale-i Nur gibi bir mürşidi, binler müşfik kardeş ve ağabeyi kaybetmek; velayet-i kübra makamını bırakıp velayet-i suğra mesleği ile iktifa etmek kâr-ı akıl değildir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...