Risale-i Nurlarda "seher vakti" ile ilgili Üstad'ın açıklamalarını izah getirerek yazar mısınız? Ayrıca o vakti değerlendirmek için neler yapabiliriz ve Üstad nasıl değerlendirirdi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur Külliyatı'nda seher vaktinde yapılan duânın makbuliyetine işaret eden şu ifade vardır:

"Evvelâ: Gelecek bayramınızı tebrik ederim. وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ kasem-i Kur’âniyle fevkalâde kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana, hem ehl-i imana çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahmân’dan niyaz ederim."(1)

Yine bu vakitlerde duâ ve iltica edilmesi konusunda bize ışık tutan şu cümleler de vardır:

"Seherlerde eser bâd-ı tecellî,
Uyan ey gözlerim vakt-i seherde."

"İnâyethah zidergâh-ı İlâhi,
Seherdir ehl-i zenbin tövbegâhı."

"Uyan ey kalbim vakt-i fecirde,
Bikün tövbe, bicu gufran, zidergâh-ı İlâhî.”
(2)

Bir mü’min, ilahî feyizlerin sağanak sağanak yağdığı seher vaktinde abdest alıp ubudiyetini ilan etmekle ebedî bir saadete kavuşur ve o vaktin letafetini zevk eder.

Ayrıca seher vaktinin çağrıştırdığı bazı ince ve lâtif noktalar, Risalelerde çok güzel bir şekilde izah ve ifade ediliyor. Şöyle ki:

"Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem semavat ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder."(3)

Beş vakit namazın ilk vakti olan sabah namazının vakti, mevsimlerden baharın başlangıcı, insanın ömründe anne rahmine düşmesi, göklerin ve yerin altı günlük yaratılış sürecinin birinci gününe işaret edip, bu merhalelerdeki hârika işlere ve tasarrufa işaret ediyor.

"İşte, bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadîr-i Zülcelâlin, bir Rahîm-i Zülcemâlin dergâhına niyazla, namazla müracaat edip arz-ı hâl etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz âleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinat olduğu bedâheten anlaşılır."(4)

Yeni bir güne başlarken Allah’ı zikir ile başlamak ve O’nun sonsuz kudretine dayanarak gün içinde karşılaşacağı zorluk ve meşakkatler için O’na tevekkül etmek ve O’ndan medet istemek lazımdır. Bu yüzden seher vakti ve bu vakte tahsis edilmiş namaz ve niyaz insan için bulunmaz bir hazinedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 7. Mektup.
(2) bk. Sözler, On Sekizinci Söz.
(3) bk. a.g.e., Dokuzuncu Söz.
(4) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...