"İkinci nevi dua: İhtiyac-ı fıtrî lisanıyladır ki, bütün zîhayatların iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hâcetlerini ve matlaplarını ummadıkları yerden, vakt-i münasipte onlara vermek için, Hâlık-ı Rahîmden bir nevi duadır..." Bu duaya örnek verir

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci nevi dua: İhtiyac-ı fıtrî lisanıyladır ki, bütün zîhayatların iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hâcetlerini ve matlaplarını ummadıkları yerden, vakt-i münasipte onlara vermek için, Hâlık-ı Rahîmden bir nevi duadır. Çünkü, iktidar ve ihtiyarları haricinde, bilmedikleri yerden, vakt-i münasipte onlara bir Hakîm-i Rahîm gönderiyor. Elleri yetişmiyor; demek o ihsan, dua neticesidir."

"Elhasıl, bütün kâinattan dergâh-ı İlâhiyeye çıkan, bir duadır. Esbab olanlar, müsebbebâtı Allah'tan isterler."
(1)

Bu çeşit dua, insanın yaratılışına konmuş olan bütün ihtiyaçlardır. Mesela; midenin acıkması ve rızka muhtaç olması, gözün görme ihtiyacı görüntü alemine muhtaç olması, kulağın duyma ihtiyacı ve sesler dünyasına muhtaç olması gibi; buna benzer binlerce muhtaç olduğumuz şeyleri, fıtratımız ihtiyaç dili ile Allah’tan talep ediyor. Allah da bu taleplere cevap olarak, onlara muhtaç olduğu şeyleri ihzar ve ikram ediyor. Midenin açlık hissine mukabil, yüz binlerce rızkın hazırlanması, buna somut bir delil ve örnektir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup'un Zeyli

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...