Dördüncü Nükte'deki tabakat-ı ömr-ü insan ve edvar-ı ömr-ü âlem tabirlerini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız, “insan ve kâinatı” ağaçla meyveye benzetir. Ve ağaçta olan birçok kanunun meyvede de kendini gösterdiğine dikkat çeker.

Kâinat, Kur’ân-ı Kerîm'de “altı gün” ile ifade edilen “altı devrede” yaratılmıştır. İnsan da ana rahminde ana hatlarıyla altı devre geçirir: Nutfe, alâka, mudğa, azm, lahm, halk-ı cedid.

İnsan, dünyaya geldikten sonra da bu tedric kanunu, bu hikmetli yaratılış tecellisi devam eder ve insan ömrü “bebeklik, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık devrelerinden geçer. “Tabakat-ı ömr-ü insan” ifadesi bu devreleri ifade etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...