Risale-i Nur'u okuyanlarda şevk, açılma, durgunluk, sabır, sebat gibi dönemleri var, denilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlardan böyle bir tasnif ve tespiti çıkarmak mümkündür. Aslında bu tasnif insanın manevi alemdeki seyrinin ve terakkisinin formüle edilmiş bir halidir. Her meslek ve meşrep sahibi kendi mesleğinin dili ve ıstılahı ile insanın manevi terakki ve tekemmüllerini tespit ve tasnif etmişler.

Mesela, Kadriler bir müridin manevi serüvenini nefsin yedi tabakası şeklinde tarif ederlerken, Nakşiler on latife şeklinde, Nur mesleği ise dört hatve şeklinde tespit ve tarif etmiş. Bütün bunların temelinde insanın belli bir terbiye ve metot usulleri içinde nasıl bir terakki ve tekemmül serüveni yaşadığının izahıdır.

Bir Nur talebesinin de aynı şekilde Risale-i Nur dairesinde böyle bir terakki ve tekemmül süreçlerinden geçip, en nihayetinde varılacak en son noktaya ulaşması bir hedef bir gayesidir. Bu süreçleri herkes kendi aleminde farklı okuyup farklı değerlendirebilir, ama işin özünde insanın terakki ve tekemmül süreci vardır.

Bu süreçte insanın önünde bir çok riskler, engeller ve maniler vardır. Bir cihetle bu risk ve maniler terakki yolunda bir eleme bir süzme vasıtasıdır. Yani hedefe giden insanlar içinde çürük ve zayıflar elenir, güçlü ve kuvvetli olanlar seçilir. Allah insanlığa böyle bir imtihan ve tecrübe yolu çizmiştir. Bu yolda çokları elenmiştir, elenmeden hedefe varanlar da seçilmiş ve çok kıymet kazanmışlar.

Aynı mana Risale-i Nur dairesinde de caridir. Yani Nur talebesi olmak için insan bir çok süreç ve süzgeçlerden geçmek zorundadır. Bu şevk ve durgunluk dönemi denilen şeyler, bu terakki ve tekemmül sürecinin birer aşamaları birer mertebeleri şeklindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...