Risale ve Kur'an okuma dengesi nasıl olmalı? Risalelerin daha fazla okunduğu konusundaki vesveseye bakışımız nasıl olmalı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu kâinatta ve her asırda en büyük makam Kur’ân’ındır. Ve her harfinde, ondan ta binler sevap bulunan Kur’ân’ın hıfzı ve kıraati her hizmete mukaddem ve müreccahtır."

"Fakat, Risale-i Nur dahi o Kur’ân-ı Azîmüşşanın hakaik-i imaniyesinin burhanları, hüccetleri olduğundan ve Kur’ân’ın hıfz ve kıraatine vasıta ve vesile ve hakaikini tefsir ve izah cihetle, Kur’ân hıfzıyla beraber ona çalışmak da elzemdir." (Kastamonu Lahikası, 44. Mektup)

Kur’an’ı yüzünden okumak mühim bir zikir ve ibadettir. Bu noktadan hiçbir amel ve iş, zati itibariyle bu ibadetin önüne geçemez. Aynı şekilde Kur’an’ın manalarını ve inceliklerini bir tefsirden okumak hem zikir hem ibadet ve hem ilim olduğundan daha önemli daha elzem daha öncelikli bir vazifedir. Zira tefsir okumak dolayısıyla Kur'an hesabına geçmekte ve Kur'an'ın daha iyi anlaşılmasına vesile olmaktadır.

Risale-i Nur bu zamanda Kur’an’ın manalarını tahkiki bir şekilde ders verip imanı kuvvetlendirdiği için, yüzünden okumaya göre daha önemli daha elzem daha hayati bir görev oluyor. Sonuçta her ikisi de Kur’an’a yönelik ve Kur’an içindir. Burada Kur’an’ın ihmal edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca ibadetler bir yük ise, iman da bu yükü kaldıran bir güçtür. İman güçlü oldukça ibadetler kemali ile yapılabilir. Yani Kur’an’ı okuyacak iman gücünü bulabilmek için, Risale-i Nur'un tahkiki Kur’an derslerine ihtiyaç vardır. Hâl böyle olunca Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleri ile meşgul olmak, imanı ziyadeleştirir iman da ibadetlerin kemali ile yapılmasına vesiledir.

Hafızlığı bitirdiği hâlde tahkiki iman olmadığı için değil Kur’an okumak, namazı ve cumayı terk edenleri görüyoruz. Demek öncelikli mesele sağlam ve tahkiki bir imanı kazanmak olmalı ve ona özen göstermelidir. Arkasından Kur'an okuma, hadis ve sair ilimleri talim etme durumu kolaylıkla hasıl olur.

İlave bilgiler için tıklayınız:

- Risaleler tefsir midir; neden Kur'an'dan çok okunuyor?

- Risale-i Nur, hayat boyu okunması gereken bir eser midir?

- "Risale-i Nur'dan başka bir şey okumuyorsunuz ve Said Nursi'yi -haşa- bir peygamber gibi üstün tutuyorsunuz." şeklindeki iddia ve iftiralara nasıl cevap verebiliriz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...