"Risalelerin derece-i kıymetlerini ve bahşettiği feyzi ve fevzi arz etmek, lisan ve kalemin fersah fersah iktidarının fevkindedir. Bu mübarek ve kudsî tereşşuhat-ı Kur’âniye ve lemeât-ı Furkaniyeyi, hakikî bir dellâl-ı Kur’ân..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risalelerin derece-i kıymetlerini ve bahşettiği feyzi ve fevzi arz etmek, lisan ve kalemin fersah fersah iktidarının fevkindedir. Bu mübarek ve kudsî tereşşuhat-ı Kur’âniye ve lemeât-ı Furkaniyeyi, hakikî bir dellâl-ı Kur’ân olmalı ki, hakkıyla takdir ve sena edebilsin. Zira bu hayat-ı hakikiye ve sermediye hazinelerindeki müstâmel kelimat ve tâbiratın kâffesi sairlerine minkülli’l-vücûh fâik ve bâkir beyanatı hâvi, kemâl-i selâset ve cezâlet ve şâyân-ı gıbta ve hayret, dirayeti müştemil ve cami ve cümel ve fıkarât ism-i Bedî’ ve Hakîmin bir cilve-i hâssa ve mümtazesidir, dersem binden bir hakkını bile vermiş olamam."(1)

Paragrafın kısa meali:

"Risale-i Nurlar, getirmiş olduğu kati deliller ve beyan gücü ile hakiki hayat olan ahiret alemini izah edip ispat ediyor. Bu ciheti ile Risale-i Nurlar, diğer bütün tefsir ve fikrilerin en üstüne çıkıp çok parlak bir makama ulaşmıştır. Risale-i Nurlar imana dair meseleleri akıcı ve ikna edici bir üslup ile izah ediyor. Risale-i Nurlar dirayet ve akla dair bütün incelikleri ortaya koyarak, asrın menfi düşüncelerini çaresiz bırakmıştır. Risale-i Nurlar bu üstün yönleri ile Allah’ın Bedi ve Hakim isimlerinin has ve mümtaz bir tecellisi olmuştur."

Bu paragrafta Sabri Ağabey Risale-i Nur'u takdir edip övüyor. "Risale-i Nurlar Kur’an okyanusundan sızan damlalar gibidir. Bu damlaları hakkı ile takdir edip övemeye benim gücüm yetmez." diyerek, Risale-i Nur'un harika bir nimet olduğuna işaret ediyor.

(1) bk. Barla Lahikası, (165. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...