"Bu tabakalardaki nurani mahlukatın mürur-u uburuna hiçbir şeyin mâni olmaması halatı ve elektrik ve ziya ve harareti nakil..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her tarafını anlayabilmek imkânı olmamakla beraber -bu kısımda- arzın yedi iklimi ve birbirine muttasıl yedi tabakası ve bu tabakalardaki nurani mahlukatın mürur-u uburuna hiçbir şeyin mâni olmaması halatı ve elektrik ve ziya ve harareti nakil ve kâinatı baştan başa istila eden madde-i esiriyeden başlayarak semavatın yedi tabakasının kabul edilmesine hiçbir mâni olamayacağı, fennen, aklen ve hikmeten muhtelif delail ile isbat edilmesi ve en sonunda semavatın yedi tabaka ve arzın yedi kat olduğu hakkında Kur’ân-ı Hakîm’in ifadatının tasdik edilişi, akıl ve kalp şübehata atlayacak yol bulamaması, risalelerin büyüklüklerine has bir keramet-i kübra olduğunu gösteriyor. Böyle azim hakikat-ı Kur’âniyeyi göremeyen feylesofların ve kozmoğrafyacıların kulakları çınlasın!" (Barla Lâhikası, 146. Mektup)

Bu paragrafta dünya ve semanın yedi tabaka olmasının ispatından bahsediliyor. Yeni felsefenin iddia ettiği gibi kâinat tek bir tabakadan oluşmuyor.

Dünyanın yedi iklimi, yedi kıtası, atmosferin katmanları, toprağın yedi katmanı vesaire gibi katmanlar gerçeği, yeni felsefenin iddiasını çürütmekte ve yedi sema gerçeğini ispat etmektedir.

Ayrıca uzayda elektrik, ışık ve sıcaklığın nakledilmesini sağlayan bir maddenin varlığı ve bu maddenin de esir maddesi olduğu da katidir. Madem kâinatta esir maddesi her tarafa yayılmış, öyle ise bu maddeden mürekkep farklı sistemlerin farklı âlemlerin ve semaların olması da mukadderdir.

Nurani varlıkların sema dairelerinde gelip gitmeleri de farklı tabakaların varlığına işaret eden manevi bir delildir. Tek tabaka tek sema olsa gelip gitme söz konusu olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...