Risalelerin Hz. Ali yardımıyla yazıldığını duydum, bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Risale-i Nurların muhtelif yerlerinde, İmam Ali (ra)’in, Risale-i Nurların hem yazılmasında hem de hizmetinde Üstad ve yardımcı olduğunu beyan ediyor. Biz numune nevinden bazılarını burada takdim edelim:

"Hem, madem Risale-i Nur şakirtlerinin en büyük üstadı, Peygamberden (a.s.m.) sonra Celcelutiye'nin şehadetiyle İmam-ı Ali Radıyallahu Anhtır."(1)

"İmam-ı Ali (radıyallahu anh), Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmuundan haber verdiği gibi, kıymettar risalelerine de işaret derecesinde remzedip îma ediyor. Eğer sarîh bir surette gaybdan haber vermek (çok zararları bulunduğundan hikmete münâfi olduğu cihetle) hikmet-i İlâhiye tarafından yasak olmasaydı tasrih edecekti."

"Hem, hakaik-i imaniyeyi, ilm-i kelâmdan ve medreseden öğrenmek çok zamana muhtaç bulunduğundan, bu zamanda o kapı dahi kapandı. Hem çabuk, hem herkes anlayacak bir tarzda en derin hakikatleri talim eden Risale-i Nur, elbette İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın bu iltifatına lâyıktır."

"Malûm olsun ki, Celcelûtiye'nin esası ve ruhu olan
İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın en mühim ve en müdakkik üveysî bir şakirdi ve İslâmiyetin en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccetü'l-İslâm İmam-ı Gazâlî (r.a.) diyor ki: 'Onlar vahiyle Peygambere (a.s.m.) nazil olduğu vakit, İmam-ı Ali'ye (r.a.) emretti, "Yaz"; o da yazdı, sonra nazmetti.' "(2)

Buradan da İmam Ali (ra)’in üveysi bir şekilde talebelerinin olduğunu anlıyoruz ki, Risale-i Nurların da aynı şekilde yazılması mukadderdir.

"Bu müsveddenin birinci tebyizi bir mübarek zat tarafından oldu. O zâtın tevafuktan haberi yokken yazdığı nüshada, kayda lâyık şöyle lâtif ve mânidar bir tevâfuk gördük ki: O nüshanın satırları başında elif'ler 666 olarak yazılmıştır. Bu hâl ise, Hazret-i İmam-ı Ali (radıyallahu anh) tarafından bu hususî risaleye verilen Âyetü'l-Kübrâ namının cifrî ve ebcedî makamı olan 666 adedine tam tamına muvafakatı ve mutabakatı ile, bu risalenin bu nâma liyakatını gösterir. Hem âyât-ı Kur'âniyenin adedi olan 6666'nın dört mertebesinden üç mertebesine tevafuku dahi, bu risalenin, âyâtın bir lem'ası olduğuna bir işarettir diye telâkki ettik."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (44. Mektup)

(2) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sekizinci Şua.

(3) bk. Şualar, Yedinci Şua, İhtar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mehmetdiri
yukarıdaki çıkarımlar biraz zorlamalı tevil gibi olmuyor mu?mesela ayet sayısı aslında 6666 değil.kolay söylensin akılda kalıcı olsun diye söylenmesi kabul edilmiş..böyle kabul edilmiş bir sayıya aynen de değil 4 rakamın 3 ü 666 olarak tevafuk ediyor denmiş.bu tarz bakışla herşeyle herşeyin irtibatını oluşturabilirsiniz.yani aslında olmayan bir rakamla tamamen tutmayan bir tevafuk çıkarımı yapılmış gibi olmuyor mu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...