Ruh ve kalp ayrı şeyler mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur Külliyatı’nda ruhun basit olduğu yani terkip olmadığı belirtiliyor. Bu husus çok mühimdir. Organlarının müstakil varlıkları olmasına rağmen, ruhun latifeleri için bu söz konusu değildir. Bedendeki bir organı ameliyatla ondan ayırmak mümkündür, ama ruhtaki aklı, hafızayı yahut sevgi ve korku hislerini ondan ayırmak mümkün değildir. Bunların hepsi tek bir şeydir ve aynı ruhun farklı vazifelerini temsil ederler. Madde âleminden bir misal verecek olursak, bir dosya kâğıdına şekli itibariyle dikdörtgen, rengi itibariyle beyaz, maddesi yönünden de kâğıt deriz. Bunların üçü de aynı şeyin farklı cihetlerinden aldığı değişik isimlerdir.

Bedendeki maddî organlar gibi, ruhun da nuranî latifeleri vardır. Bu latifelerin sultanı kalptir. Kalbin tarif cümlesinde açıkça görüldüğü gibi, akıl ve vicdan da kalbe bağlı iki temel latifedir. Vicdan hisler âleminin merkezidir, akıl ise fikir âleminin…

"Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı vicdan, mâkes-i efkârı dimağdır."(1)

Buna göre, ruh, kalb, akıl aynı şeylerdir. Kalbin hissiyat cihetine vicdan, fikir cihetine dimağ denilmektedir.

Kalb: imanın mahalli, muhabbetin merkezi ve esmanın tecelligâhıdır. Akıl ve vicdan gibi lafifelerle beslenir.

(1) İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 7. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

greatweb
Ben de benzer şekilde düşünüyordum ancak "namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır." gibi risaledeki cümlelere dikkat edince tereddüte düştüm. Çünkü "burada namazda ruhun büyük bir rahattı vardır" dese kafi gelir. Neden kalbin ve aklın diyor ki? Nasıl olsa ruh kalbi ve aklı kapsıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bedenin genelinin keyif ve lezzeti ile bir parçası konumunda olan azasının keyif ve lezzeti nasıl farklı ise ruhun keyif alması ile kalbin keyif alması aynı şekilde  farklıdır. Dil tatmak ile lezzet alır burun koklamak ile lezzet alır göz görmek ile lezzet alır beden ise hepsinden farklı daha genel bir lezzet duyar. Demek ikisini ayrı ifade etmek gerekir. Aynı şekilde ruh ve ruhun hasseleride bir birinden farklı hissedip farklı lezzetler aldığı için tabirinde farklı olması gerekir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...