Block title
Block content

Sahabeler bahsinde geçen; "Dünyayı ahiret mezraası görüp, ekip biçmişler." ifadesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Sahâbelerin dünyası ise, işte o iki yüzdedir. Dünyayı âhiret mezraası görüp, ekip biçmişler. Mevcudatı, esmâ-i İlâhiyenin âyinesi görüp, müştakane temâşâ edip bakmışlar..."(1)

Dünyanın üç yüzü vardır:

Birisi mektep yüzü ki bu mektepte Allah’ın isim ve sıfatları talim edilir. Bu yüzüne küsmek ve darılmak olmaz. İnsanın en mühim gayesi Allah’ın isim ve sıfatlarını talim edip hayatına tatbik etmektir. İşte dünyanın bu yüzünde bu mana hakimdir, küsülmez ve yüz çevrilmez.

Dünyanın ikinci yüzü mezradır. Yani ahiret hayatının tarlası hükmündedir. Bu yüzde insan ahiret alemi için gerekli olan  azık ve mahsulü temin eder. Burada eker orada biçer. Dünyanın  bu yüzünü de terk edip küsmek olmaz. Zira bu yüzde dünya ahretin vasıtası ve direğidir. Ekilme işi ibadetlere işaret ediyor, biçmek ise ibadetlerin karşılığında cennette makam kazanmaktır.

Üçüncü yüzü ise mel’abegahtır. Dünyanın bu yüzü nefis ve hevanın bir oyun yeridir. Bu yüz tehlikeli ve küsülmesi gereken bir yüzdür. Zira insanları gaflet ve dalalete atan hep bu yüzüdür. Allah ve ahireti unutturan yüz bu yüzdür. İşte insan bu yüze var gücü ile küsmesi ve onu terk etmesi gerekir. Şayet insan terk etmez ise, Allah bazı musibet ve hastalıklarla küstürür ki, bu hal dünyanın insana küsmesi demektir.

Dünyanın insana küsmesi kaderden atılan ikaz ve ihtar taşlarıdır. Allah sevdiği kullarına dünyayı zindan ederek küstürür.

Özet olarak, dünyayı kesben değil, kalben terk etmeliyiz. Sahabeler dünyanın ilk iki yüzünde çok ileri gidip terakki etmişler. Dünyayı ahiretin mezrası gibi çok güzel işleyip, öbür dünya için büyük mahsulatlar hazırlamışlar. "Dünyayı ahiret mezraası bilip ekip biçmişler." ifadesi de bu manayadır.     

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Zeyl, İkinci Sual | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3464 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

agariban
"Ekilme işi ibadetlere işaret ediyor, biçmek ise ibadetlerin karşılığında cennette makam kazanmaktır" denmiş. Bu izah ile ikinci sual de geçen "Terk-i dünya değil, belki bir kısım Sahâbe, o zamanın ehl-i medeniyetinden daha ileri gitmişler." sorusu arasında bağlantı kuramadım. Sahabe ahiret için ibadet mi ekmiş yoksa kalben olmasa da kesben dünya da mı çalışmış . Bu konuyu örnek ile anlatabilir misiniz ? ehl-i hak bunu nasıl yapabilir ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Faraza sahabe bu zamanda olsa idi emin olun motoru, elektriği, telefonu vesaireyi onlar bulur ve bunu ahireti kazanmaya bir vesile yaparlardı. Sahabelerin zühd ve takva anlayışı dünyayı tamamı ile terk etmek değildi. Dünyayı ahireti kazanmaya bir vesile yapmaktı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...