"Sen, ey riyakâr nefsim! 'Dine hizmet ettim.' diye gururlanma..." Üçüncü Fıkra ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada da nefsin riyakarlık cephesini tahrip etmek için, bu eseri telif ederek dine hizmet ettim diye nefsin gururlanmaması için “Cenab-ı Hak isterse, bir günahkar kulla dahi dinini yüceltebilir.” kaidesi sırrınca, nefis bizzat temiz olmadığından, kirli olduğundan ve aynı zamanda facir olduğundan; Allah (cc) o facir olarak yarattığı nefisle dine hizmet etmesini bir ikram-ı ilahi olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla hizmetini, ubudiyetini Allah’ın vermiş olduğu geçmiş nimetlerin şükrü, ayrıca kendisinin yani Bediüzzaman’ın yaratılış vazifesi ve halkedilmesinin bir zarureti ve kendisine “Bediüzzaman” mahiyet ve keyfiyetinin yüksek bir manevi sanat olduğunu idrak ederek, bu sanattan bu netice çıkması icap etmelidir, mantığı ile nefsini susturarak, hem ucubdan yani hizmet-i diniyeden dolayı tehlikeden ve hem de riyadan, yani kötü olan nefisten böyle hakikatler çıkmaz. Bunu nefse mal etmek gösteriş ve riya olur, muhakemesi ile nefsini bir başka terbiyeden geçiriyor.

Kısaca nefsine, Muazzez Üstadımız şöyle diyor:

Ya Said senin yapın, fıtratın, hayatın ve sana yüklenen sanat; böyle bir davayı ortaya koymak böyle bir telifatta bulunmaktır. Yoksa ticaret erbabı ve siyaset adamı veya bir başka sanat ve maharette mi bulunacaktın? Senin yapın ve fıtratın onlara değil, bu hakikatlere uyumlu olarak tanzim ve teşkil edilmiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...