"Senin hakiki sûretini mecazî misalinle görüştürmek için su-i tali’ hased veyahûd nazar değmemek için iki misâl-i zirvekârın cem’ine müsâade etmedi." cümlesini izah eder misiniz? Niyazi Bey'e neden "zamanın Rüstemi" diye hitap ediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"NİYAZİ BEY’E"

"Ey zamanın Rüstem-i Zâl’i..."

"Âlem-i misalin misal-i musağğarı olan âlem-i hayâlde senin misalini ziyaret ediyoruz. Zîrâ şimdi her bir mehasin lafız gibi; senin misalin mânâ gibi içinde görünmekle aklın göz bebeğinden birden irtisam ediyor. Selânik’e geldim. Senin hakiki sûretini mecazî misalinle görüştürmek için su-i tali’ hased veyahûd nazar değmemek için iki misâl-i zirvekârın cem’ine müsâade etmedi. Sizin te’sis ettiğiniz bünyan-ı saadeti tahkim etmek için teşekkür-i fiilî olarak Kürdistana gitmek niyetindeyim."(1)

"Resneli Niyazi Bey veya Ahmet Niyazi Bey (Arnavutça: Ahmet Njazi Bej Resnja), 1873 yılında bugün Makedonya sınırları içerisinde kalan Manastır yakınlarındaki Resne kasabasında doğmuştur. Bu nedenle Resneli Niyazi Bey olarak anılır. İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden olup II. Meşrutiyet'in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri olarak ve 1897'deki Türk-Yunan savaşındaki başarılarından dolayı ün yaptı. II. Abdülhamit’in Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmasından sonra döndüğü Selanik’te 'Hürriyet Kahramanı' olarak karşılandı."

"17 Nisan 1913'te Arnavutluk'un Avlonya limanında İstanbul'a gitmek üzereyken İttihat ve Terakki Fırkası'nın kendisine gönderdiği koruması tarafından öldürüldü. Hem Meşrutiyet hem de 31 Mart sırasında İstanbul’a gelen kuvvetlerin içerisinde Niyazi Bey en önde gidenler arasındaydı. Başındaki şapkanın üzerinde 'Vatan Fedaisi' yazmaktaydı. Türk-Yunan savaşında gösterdiği başarı ve esir aldığı Rum askerlerinden dolayı kendisine 'Padişah yaverliği' unvanı verilmek istenmiş ancak kendisi, kazaskerin 13 yaşındaki oğluna da aynı unvan verilmesi üzerine bunu reddetmiştir."(2)

"Rüstem-i Zal" hayallerde şişirilmiş efsanevi İranlı bir milli kahramandır. Niyazi Bey yukarıda kısaca takdim ettiğimiz hayatından da anlaşılacağı üzere, biraz efsaneleştirilmiş bir İttihatçıdır. Üstad Hazretleri bu cihetle onu Rüstem’e benzetiyor.

Paragrafta ise abartılmış Niyazi Bey ile gerçek Niyazi Bey’in kıyaslanması gerektiğini ve Niyazi Bey’in gerçek değer ve kimliğini görülmesi gerektiğini ifade ediyor. Maalesef, tarihte bu tip şahsiyetler hep olduğundan fazla gösterilmiş ve birçok esatir ve efsaneye konu olmuşlar. Bunun yanında Üstad Hazretleri "Niyazi Bey" gibi vatansever ve hürriyetçileri takdir etmiş, onlarla aynı fikri paylaşmıştır.

Dipnotlar:

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Nutuklar, Nutuk-5, İttihat Yay. İstanbul 2002, s.544.
(2) bk. Vikipedi Özğür Ansiklopedi web saytafası; erişim: 24 Mayıs 2013.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...