Üstad'ın Hafız Ali Ağabey için kullandığı "İnşaallah bu his büyük hizmet görecek." cümlesini okurken kıskançlık hissettim. Bana ne tavsiye edersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"(Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin."(Âl-i İmrân, 3/26).

“Hem ona gelen musibetlerden memnun ve ni'metlerden mahzun olup, kader ve rahmet-i İlâhiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Âdeta kaderi tenkid ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkid eden başını örse vurur kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır.”(1)

Yukarıdaki ayeti ve onun bir cihetle tefsiri olan pasajı dikkate alıp, manevi bir taun olan hasetlikten bir an önce kurtulmak iktiza ediyor.

Zira kişi ahirete ait hasletlere haset ediyorsa, bu o kimsenin samimi olmadığı anlamına gelir. Çünkü samimi bir mümin, Allah’a bağlı olan bir kulu ciddi sever ve onun manevi makamlarına gıpta ile bakar. Çünkü o benim gönlümün Sultanını seviyor ve ona hürmet ediyor, ben sevdiğimi seveni nasıl sevmem, onun ayaklarını nasıl öpmem, onun yollarına nasıl toprak olmam? Şayet olamıyor isem o Sultanı sevmiyorum demektir. Dostumun dostu dostum olmuyor ise, dostuma dost değilim demektir. Sevdiğimin sevdiği sevdiğim olamıyor ise, demek sevmiyorum demektir. Allah’ın razı olduğundan razı olamıyorsam, Allah’ın benden razı olması nasıl olacak eliyazübillah.

İnsan babasını seven birisine bile hürmet edip "baba dostu" diye ona saygı duyarken, Allah’a aşık kulları sevmemek nasıl olur, demek ben Allah’ı sevmiyorum ki onun dostlarına hasetlik gösteriyorum.

Fudayl bin İyaz “Mü’min gıpta eder, münafık haset eder.” buyuruyor. Bu mülahazaya göre, hasetliğin doğru ve hak yüzü gıptadır. Yani hasid adama hasetliği bırak denilmez, gıpta et denilir.

Gıpta; başkasında olan bir nimetin aynısının, o kişinin nimetine bir zarar ve eksilme olmadan kendisinde de olmasını istemesidir.

Marifetullah ve onun neticesi olan muhabbetullahı kalbimize iyice kökleştirirsek, inşallah bu gibi manevi hastalıklardan kurtuluruz. Bu zamanda marifetullahın en etkili aracı Risale-i Nurlar ile meşgul olmaktır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...