"Şer’an koca, karıya küfüv olmalı, yani, birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak, en mühimi, diyanet noktasındadır." Diyanet dışındaki denklikleri de nazara vererek izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad burada evvelâ umumî bir denkliği nazara veriyor. Daha sonra bu denklik içinde en mühim olanın diyanet noktasındaki denklik olduğunu söylüyor.

Diyanet noktasındaki denklik adeta bir temeldir. Hayatımızı şekillendiren inançlarımızdır. Karı- kocanın diyanet hususunda denk olmaması, yani ikisinin de dindar olmaması aile hayatını temelden sarsar. Hatta aynı dine inandıkları halde, farklı cemaat veya tarikatlara mensup olan çiftler arasında bile anlaşmazlıklar olmaktadır. Diyanet hususunda eşitlik olmadıktan sonra, diğer hususlarda denklik olsa bile fazla bir mana ifade etmez.

"Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder."(Yirmi İkinci Mektup)

İşte Üstad bu ehemmiyetli noktayı ders vermek için diyanetteki denkliğe ayrıca dikkat çekmiştir.

Erkek ile kadının diyanet dışındaki denk olma cihetlerinden bazıları; nesep, zekâvet, zenginlik, kültür ve eğitimdir.

Tabi bunlar nikâh için kesin bir şart değildirler. Bu şartlar mükemmel bir yuvanın tesisi içindirler. Çünkü bütün huzursuzluklar bu tür dengesizlerden doğmaktadır. Mesela, zengin bir kadın, fakir olan kocasına tahammül etmekte zorlanır. Çok zeki olan bir erkek, zeki olmayan bir kadınla imtizaç edemez. Soylu bir kadın, başka bir insanla uyum sağlayamaz vs...

Bir başka husus da şudur: Burada, İslam insanlara yol gösteriyor ve eş olarak, kendinize uygun olan, anlaşabileceğiniz ve size diyanet noktasında yakın olan birisini seçin diyor.

Çoğu insan, eş seçiminde genelde beden güzelliğini esas alır. Hâlbuki denklik durumunun her açıdan düşünülmesi gerekir. Ancak o zaman karı koca arasında uyum, huzur ve saadet olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...