Silsile-i diyanet, kalp ayağı ve hissiyatıyla gitmek; silsile-i hikmet ve felsefe ise aklın mizanlarıyla hareket etmek şeklinde anlaşılabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Silsile-i diyanetin temelinde akıl-kalb beraberliği vardır ve gayesi de insanları iki dünya saadetine kavuşturmaktır. Sadece kalb ayağıyla giden tasavvuf erbabı yanında aklı esas alan kelam âlimleri de yer almışlar, İmam Gazalî, Hz. Mevlâna,..., ve Üstat Bediüzzaman Hazretleri ise hem aklı ikna, hem kalbi tatmin eden eserler vermekle, bu iki kanadı birlikte icra etmişlerdir.

Zaten Kur’ân Allah kelamı olduğu için kalpleri de tatmin ediyor, akılları da hissiyatı da. Kalpleri iman hakikatleriyle tatmin ettiği gibi, aile hayatından, miras hukukuna, devlet yönetimine kadar toplumun ihtiyacı olan büttün konularda hükümler ihtiva ediyor. Bunun içindir ki bu mukaddes kitaptan bir yanda büyük evliya, asfiya, öte yanda eşsiz devlet adamları yetişiyor. Tarih bunun en büyük şahididir.

Felsefede ise akıl esastır ve hedefinde de sadece dünya vardır. Onun içindir ki ne metafizik meselelere akılla izah getirmeye çalışan feylesoflar arasında, ne de sadece madde âlemini inceleyen fen bilginleri içerisinde büyük mürşitler ve maneviyat sultanlarının çıktığını görmüyoruz.

Tarih bunun da şahididir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...