Block title
Block content

82

İçerikler

  1. "Osmanlıdaki mânevî zelzele hayat-ı ebediye ve saadet-i bâkiyenin zararına bir tahribat ve bir zelzele-i mâneviye-i İslâmiye mânen o ikinci Harb-i Umumîden daha dehşetli olmasından,.." İzah eder misiniz?

  2. "Avrupa da İslâmiyete hâmiledir; o da bir İslâm devleti doğuracak." Burada hangi devlete işaret var; Türk devleti mi, Kürt devleti mi, Yeni Osmanlı gibi bir şey mi?

  3. "İşte ben de sizinle konuşmayacağım, şu tarafa dönüyorum; müstakbeldeki insanlarla konuşacağım..." Üstad geniş daire vazifelileri olan şahs-ı maneviye mi sesleniyor? Buradaki Saidler, Hamzalar, Ömerler; cismani Medresetüzzehrayı inşa edecek heyet mi?

  4. Ey üç yüz sene sonra gelenler! Şu kal’anın başında bir medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız... Bu ifadede, üç yüz sene hangi tarihi göstermektedir ve bu cümledeki, mana gerçekleşti mi?

  5. "Çok emarelerle, hem şarkta, hem garpta Avrupa içinde bir İslâm devleti çıkacak." cümlesini izah eder misiniz?

  6. "Hem maddî, hem manevî büyük bir zelzele-i içtimaî ve beşerî olacak. Benim dünya terki ile inzivama ve mücerred kalmama gıbta edecekler." cümlesini inziva, hizmet ve evlilik zaviyesinden yorumlar mısınız?

  7. "Ve bedevî Ekrad aşâiri perdesi arkasında, bu zamanın medenî perdesini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında dinsiz ve hakikî bedevî ve hakikî mürteci,.." cümlesini yorumlar mısınız?

  8. "Belki inşaallah o görüş yüz sene sonra nurların ektiği tohumların sümbüllenmesiyle aynen o geniş daire nur dairesi olacak, onun yanlış tabirini sahih gösterecek." Üstad'ın yanlış tabir ettiğini söylediği tam olarak nedir?

  9. "Osmanlı hükûmeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükûmeti doğuracak. Avrupa da İslâmiyete hâmiledir; o da bir İslâm devleti doğuracak..." Burayı açıklar mısınız?

Yükleniyor...