82

İçerikler


  1. "Bedevî Ekrad aşâiri perdesi arkasında, bu zamanın medenî perdesini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında dinsiz ve hakikî bedevî ve hakikî mürteci..." İzah eder misiniz?

  2. "İşte ben de sizinle konuşmayacağım, şu tarafa dönüyorum; müstakbeldeki insanlarla konuşacağım..." Üstad geniş daire vazifelileri olan şahs-ı maneviye mi sesleniyor?

  3. “Ey üç yüz sene sonra gelenler! Şu kal’anın başında bir medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız.” Bu ifadede, üç yüz sene hangi tarihi göstermektedir ve bu cümledeki, mana gerçekleşti mi?

  4. "Belki inşaallah o görüş yüz sene sonra nurların ektiği tohumların sümbüllenmesiyle aynen o geniş daire nur dairesi olacak, onun yanlış tabirini sahih gösterecek." Üstad'ın yanlış tabir ettiğini söylediği tam olarak nedir?

  5. "Büyük bir zelzele-i içtimaî ve beşerî olacak. Benim dünya terki ile inzivama ve mücerred kalmama gıbta edecekler." ifadesini “inziva, hizmet ve evlilik” zaviyesinden yorumlar mısınız?

  6. "Osmanlı hükûmeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükûmeti doğuracak. Avrupa da İslâmiyete hâmiledir; o da bir İslâm devleti doğuracak." İzahı nasıl, burada hangi devlete işaret var; Türk devleti mi, Kürt devleti mi, Yeni Osmanlı gibi bir şey mi?

  7. "Osmanlıdaki mânevî zelzele hayat-ı ebediye ve saadet-i bâkiyenin zararına bir tahribat ve bir zelzele-i mâneviye-i İslâmiye mânen o İkinci Harb-i Umumîden daha dehşetli..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...