"Bedevî Ekrad aşâiri perdesi arkasında, bu zamanın medenî perdesini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında dinsiz ve hakikî bedevî ve hakikî mürteci..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelâ: Hürriyetin üçüncü senesinde aşâirler arasında meşrutiyet-i meşruayı aşâire tam bildirmek ve kabul ettirmek için Ertuş aşâiri içinde hususan Küdan ve Mamhuran'a verdiği ders ve 1329'da Matbaa-i Ebüzziya'da tab edilen, kırk bir sene evvel tab edilmiş, fakat maatteessüf yirmi otuz seneden beri arıyordum, bulamamıştım. Bu defa birisi bir nüsha bulup bana göndermiş. Ben de Eski Said kafasını alıp ve Yeni Said'in sünuhatıyla dikkatle mütalâa ettim. Anladım ki, Eski Said acip bir hiss-i kablelvuku ile otuz kırk sene sonra şimdi vukua gelen vukuat-ı maddiye ve mâneviyeyi hissetmiş. Ve bedevî Ekrad aşâiri perdesi arkasında, bu zamanın medenî perdesini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında dinsiz ve hakikî bedevî ve hakikî mürteci, yani, bu milleti, İslâmiyetten evvelki âdetlerine sevk eden hainleri görmüş gibi, onlarla konuşup başlarına vuruyor."(1)

Türk ırkçılığını savunanların en önemli fikirlerinden birisi; "Türklerin gerçek dininin İslam değil, İslam'dan önceki Şamanistlik dini olduğunu" savunmalarıdır.

Diğer bir iddiaları ise; vatanperverliktir. Yani vatanperver olduklarını iddia ediyorlar. Halbuki bunların asıl maksadı Türklük ve vatan değil, dinsizlik ve İslam düşmanlığıdır. Bu İslam düşmanlıklarını "Türklük ve vatanperverlik" maskesi altında pazarlıyorlar.

Nitekim Ziya Gökalp ve onun takipçilerinin iktidarı ele aldıktan sonra ilk icraatları, İslam dininin bu milletin sinesinden sökülüp atılması olmuştur. Bunların zahirde en büyük tezleri; Türklük ve vatanperverlik olmuştur, ama asıl maksatları İslam’ı imha etmektir.

Üstad Hazretlerinin eskiden Kürt aşiretlerine yapmış olduğu hürriyet ve cumhuriyet hitabı, aslında ileride çıkacak olan bu dinsiz ırkçılara yönelik, bir ön sezgi ve hiss-i kablelvuku niteliğindedir.

Aynı mana Kürtçülüğü savunan kanatta da geçerlidir. Onlar da Kürtçülük maskesi altında dinsizlik yapıyorlar. Kürtlerin gerçek dininin İslam değil, Zerdüştlük olduğunu iddia ediyorlar. Bugün terör örgütü ve onun siyasi kanadı, bu fikri açıktan ilan edip savunabiliyor. Zaten malum terör örgütü ve onun siyasi kanadı Marksist ve Leninist bir örgüttür. Din ve İslam ile hiçbir bağları yoktur.

Böyle Türk ve Kürt dinsiz ırkçıların şerrinden, Allah bu milleti korusun. Her ikisinin ortak noktası ve ortak amacı; İslam düşmanlığıdır. Şuurlu Müslüman Türkler ve Kürtler, bu din ve maneviyat düşmanlarına prim vermemelidirler. Türkler ve Kürtler, Türklük ve Kürtlük maskesinin altındaki dinsizlik canavarını görmeleri lazımdır. Yoksa bu millet daha çok çileler çeker.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 82. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...