Giriş

İçerikler


  1. "Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki;.." Üstad kıssadan kısaca bahsediyor; hikmeti nedir? Kıssaları bu minvalde mi değerlendirmek gerekiyor?

  2. "Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın münacâtı, hem mücerreb, hem tesirlidir. Fakat, âyetten iktibas suretinde,.." Neden "ayetten iktibas" deniliyor?

  3. "Hz.Eyyub (a.s)'e kurtlar musallat oldu,.." Peygamberlere tiksindirici hastalık bulaşmazmış. Sahih hadislerde bu konu hakkında Efendimiz ne buyurmuş?

  4. "Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfâtını düşünerek, kemâl-i sabırla tahammül edip kalmış..." Bu paragrafın sonunda "beş nükte var" deniliyor, fakat birinci nüktenin burayla bağlantısını kuramadım?

  5. "Ya Rab zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor." cümlesini açar mısınız? Maddi bir mahiyette olan kurtçuklar nasıl kalbe -manevi olan ubudiyete- zarar verebiliyor?

  6. Acaba Hz. Eyyub, halkında bulunan ve ciddi bir kalbi hastalık olan ve risalet vazifesine de mani olabilecek vesvese hastalığı bulunduğu için de dua etmiş olabilir mi?

  7. Hz. Eyyûb, neden hastalıktan kurtulmak için dua etmiş. Hastalıktan daha çok sevap gelmiyor mu?

  8. Kurtların, kalben zikre zorluk çıkarması ne demektir?

  9. Risale-i Nur'da, musibetlerin ardındaki hikmetler ve olaylara hikmet çerçevesinden bakma konularını okumak istiyorum; acaba bu konular hangi kitap ve hangi bölümlerde bulunuyor?

  10. Üstad "Musibet ve hastalıklar duanın vakitleridir." diyor. Fakat İkinci Lem'a'da Hz. Eyyûb'un dua etmediği, ne zaman lisanına ve zikrine kurtlar ilişince o zaman dua ettiği belirtiliyor; bunu nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...