"Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfâtını düşünerek, kemâl-i sabırla tahammül edip kalmış..." Bu paragrafın sonunda "beş nükte var" deniliyor, fakat birinci nüktenin burayla bağlantısını kuramadım?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci Lem'a, genel anlamda insanın başına gelen musibet ve hastalıkların İlahî hikmetlerini izah üzerinedir. Musibet ve hastalıklara sabır konusunda Kur’an'da en öne çıkarılan model ise Hz. Eyyûb (as)’ın kıssasıdır. Bu yüzden Üstad Hazretleri bu kıssa üzerinden musibet ve hastalıkları analiz ediyor.

Her bir “nükte” de sabır ve musibetin bir yönü inceleniyor. Hatta şunu ifade edebiliriz ki nükteler içinde kıssa ile en ilişkili nükte birinci nüktedir. Çünkü asıl musibet dine gelen musibettir.

Maddi musibetler insanın kısa dünya hayatını tehdit eder, ama manevi bir musibet olan günahlar ise insanın ebedi hayatını tehdit ediyor. Bu sebeple manevi musibete maruz müminlerin daha ziyade dua ve istiğfara ihtiyacı bulunuyor.

Yani Birinci Nükte'de maddi musibet ile manevi musibet arasında bir bağ kurulup, manevi musibete müptela olanların daha ziyade bir risk ve tehlike içinde oldukları ifade edilerek ibadet ve duaya teşvik ediliyor.

Özellikle ilk paragraflar kıssa ile nükte arasındaki doğrudan ilişkiyi izah ediyor:

"Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar."

"Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim mânevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münâcât-ı Eyyubiyeye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız."

"Bahusus, nasıl ki o hazretin yaralarından neş'et eden kurtlar kalb ve lisanına ilişmişler. Öyle de, bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler -neûzu billâh- mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar."(1)

(1) bk. Lem'lar, İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

drerkan
"nefretkârâne" neden nefretkarane?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Günaha müptela olan birisi için günaha zıt olan ibadet ve takva sıkıcı hatta düşman gibi gelmeye başlar. Bu yüzden fısk ile ruhu kararmış insanlar ibadet ve zikirden nefret etmeye ve uzaklaşmaya başlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...