Birinci Nükte

İçerikler


 1. "Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor." cümlesini izah eder misiniz, kalbin siyahlandığı nasıl anlaşılabilir?

 2. "Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler..." İnsanlarda olan vesvese, psikolojik rahatsızlıklar vesaire, hep günahlardan dolayı oluyor diyebilir miyiz?

 3. "Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Her günah içinde küfre giden bir yol vardır." Neden günahların zayıflatmasında hedef imandır? Buradaki hedef neden imanın zayıflaması? Bunların arasındaki bağlantı nedir?

 5. "Kafamıza giren herbir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar." Bazen bize şüpheler gelebiliyor, bunlardan hangileri yara açan cinsten olabilir?

 6. Günlük hayatta işlenen günahların maneviyatımıza etkisi olur mu; bu günahlar Risale-i Nurlardan istifademizi azaltır mı?

 7. Hz. Eyyûb'un hastalığının maddi yara bere olmadığını söylüyorsunuz, ancak Üstad özellikle "zahiri yara" tabirini kullanıyor, nasıl anlamalıyız?

 8. İkinci Lem'a'da istiğfar ve öneminden bahsediliyor. Peki tövbe istiğfar nasıl yapılmalıdır? Bunun belirli kuralları var mıdır? Yoksa namazdan sonra istiğfar çekmek yeterli midir?

 9. "İnkar vasıtasıyla, gayet cüzi bir sıkıntı vazifei ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder." İzah eder misiniz?

 10. "Keşke o vazifei ubudiyet bulunmasa idi... Bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır." ifadesinde, insanın Allah'a karşı düşman olmasından mı bahsediliyor?

 11. İkinci Lem'a Birinci Nükte'deki üç misal ile sondaki ayet (kalplerin paslanması) arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

Yükleniyor...