"Marifet-i İlahiyenin mahalleri olan kalp" ifadesini nasıl anlayabiliriz? Biz marifetin akılla olduğunu biliyoruz, kalp ile marifet nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Akıl, kalbe veri (mantık ile süzülmüş düşünce) aktaran bir araçtır, marifetin asıl mahalli kalptir.

Marifet, kalbin akıldan ve vicdandan gelen verileri işleyip imana dönüştürmesinden hasıl olan özel bir bilgi ve bilme işlemidir. Yani iman denilen şey kalbin marifetidir, yani bilme şeklidir.

"Nur-u akıl kalpten gelir. Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalpsiz olmaz nur-u fikir münevver. O nur ile bu ziya mezc olmazsa zulmettir; zulüm ve cehli fışkırır." (Sözler, Lemeat)

"Kalpten maksat; sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı, vicdan; ma’kes-i efkârı, dimağdır." (İşarâtü'l-İ’caz, Bakara Suresi, 7. Ayetin Tefsiri.)

Sad-ı Teftazani de âlimlerin imanı tarif etmelerinden “kalp ile tasdik, dil ile ikrar, cevarih / organlarla amel” gibi dört tanım şeklinin ortaya çıktığını belirtir ve “marifet” kavramını şöyle açıklar:

"Allah’ın varlığı ve birliği yanında bütün iman esasları ve namazın farz, içkinin haram oluşu gibi -zarurat-ı diniye denilen- bütün itikadi ve ameli hükümlerini bilmek ve onlara iman etmektir." (bk. Şerhu’l-Makasıd, 2/247)

Kalbin çarklarını ve sistemini işlettirip çalıştıracak enerji, iman ve marifettir. Maddi kalbimiz nasıl kan dolaşımı ile çalışıyor ise manevi kalbimiz de iman ve marifet kanı ile çalışır ve onun ile hayat bulur. Allah, insanın maddi bedenine nasıl bir sistem kurdu ise aynı şekilde manevi bedenimiz de bir sistem kurmuştur.

Düşünce, tasavvur, tefekkür, taakkul gibi şeyler aklın işlemleri olup marifet yerine geçmezler; bunların marifete dönüşebilmesi ancak kalbin işleminden geçmesinden sonra olur. Yani kalp aklın gönderdiği düşünce ve tasavvuru işlemden geçirip tasdik ederse o zaman o düşünce marifete dönüşmüş olur, bu durumda marifetin oluştuğu mahal kalp oluyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Akıl ve Kalbin İlişkisi (Video: Dr. B. SABAZ).

- Aklın Nuru Kalpten Gelir! (Video: M. KARAMAN).

- Akıl-kalb münasebetini izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...