Onuncu Nükte

İçerikler


  1. "Beşer, fıtraten şu kâinatın Hâlıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemâle karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır." açar mısınız?

  2. "Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kâinat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandukçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı, içinde yazılması gösteriyor,.." ifadeye göre hafızanın yeri kalp mi?

  3. "Ne vakit ona ittibâ etseniz, Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah’ı seversiniz, tâ ki Allah da sizi sevsin." Burada "Zaten siz Allah'ı seversiniz." diyor. Burada "siz" diye belirtilen, iman ve ibadet ehli olsa gerek, izah eder misiniz?

  4. Muhabbetin en önemli üç kaynağından bahsedilir: 1. Kemal, 2. Cemal, 3. İhsan. Bunları açıklar mısınız?

  5. "Hattâ insanın mütenevvi hissiyat-ı şedidesi, o istidad-ı muhabbetin istihaleleridir ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır." İzah eder misiniz?

  6. Muhabbetullah için mutlaka marifet yolundan geçmek mi lazım? Risale-i Nur marifette çok yüksek ilmi Nurcuya kazandırdığına göre; ehl-i tarikattan ziyade Allah'ı veya Resulullah'ı sevmesi lazım, denilse doğru olur mu?

  7. "Ben bilfiil o muhabbeti etmezsem de bi’l-istidat, bi’l-iman, bi’n-niyye, bi’l-kabul, bi’t-takdir, bi’l-iştiyak, bi’l-iltizam, bi’l-irade suretinde ediyorum." cümlesini izah eder misiniz?

  8. "Zat-ı Ahmediye", "Sünnet-i Ahmediye", "Zat-ı Muhammediye" ve "Sünnet-i Muhammediye" kavramlarını izah eder misiniz?

  9. Cenab-ı Hakk'ın esmalarını, üzerimizde daha çok tecelli ettirmenin yolu nedir?

Yükleniyor...