Birinci Nükte

İçerikler


  1. "Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir." Buradaki "kahramanlığın inkişaf etmesi" nasıl olabilir?

  2. "Fakat bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahut suistimal edilir." Şefkati suistimal eden fena cereyanlar nelerdir?

  3. "İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir." İzah eder misiniz?

  4. "Seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, fıtratımda, maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş." izahı?

  5. "Bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum vâlidemin ders ve telkinatını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum." İman esasları çocuklara; mesela cehennem fikri nasıl ve ne zaman verilmeli?

  6. "Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek..." İzah eder misiniz, bana göre tefekkür daha mühim geliyor?

  7. "Terbiye-i İslamiyeden ve amal-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlastır." İzah eder misiniz?

  8. "Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medar olur." cümlesindeki iki nokta nedir?

  9. "Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor; belki yüz cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar." cümlelerini izah eder misiniz?

  10. "Fakat maatteessüf biçare mübarek taife-i nisâiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için, başka bir tarzda, zaafiyetten ve aczden gelen başka bir nevide riyâkârlığa giriyorlar." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...