Birinci Nükte

İçerikler


 1. Tesettür, kadınlar için fıtri midir? O halde her güzel, güzelliğini neden göstermek ister? "Kadının bir siperi ve kalesi çarşafı olduğu..." diye geçiyor. Üstad Hazretleri bunu bu şekilde mi tefsir etmiş, diye anlamalıyız?

 2. "Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlâsı ve mukabelesiz bir fedakârlık mânâsını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var." Hakiki ihlas zaten mukabelesiz fedakârlık değil mi?

 3. Şefkat kahramanlığının, dünya ve ahiret hayatında nasıl faydası olabilir?

 4. "Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir." Buradaki "kahramanlığın inkişaf etmesi" nasıl olabilir?

 5. "Fakat bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahut suistimal edilir." Şefkati suistimal eden fena cereyanlar nelerdir?

 6. Risale-i Nur ışığında çocuk terbiyesi nasıl olabilir? Özellikle enaniyetli yetişmesine nasıl engel olabiliriz?

 7. "Bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum vâlidemin ders ve telkinatını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum." iman esasları çocuklara; mesela cehennem fikri nasıl ve ne zaman verilmeli?

 8. "Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medar olur." cümlesindeki iki nokta nedir?

 9. "Fakat maatteessüf biçare mübarek taife-i nisâiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için, başka bir tarzda, zaafiyetten ve aczden gelen başka bir nevide riyâkârlığa giriyorlar." İzah eder misiniz?

 10. "Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor; belki yüz cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar." cümlelerini izah eder misiniz?

 11. "Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek..." İzah eder misiniz, bana göre tefekkür daha mühim geliyor?

 12. "Seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, fıtratımda, maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş." izahı?

 13. Üstad "Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde…" diyor. Hangi zatlardan ders almış acaba?

 14. Üstadımızın, annelere çocuklarının muallimi, üstadı ve şefkat kahramanı demesinin sebebi nedir, hususen "muallim ve üstad" demesinin hikmeti nedir?

Yükleniyor...