"Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medar olur." cümlesindeki iki nokta nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdi terbiye-i İslâmiyeden ve a'mâl-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlâstır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakikî ihlâs bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medar olur."(1)

İki noktadan birisi şefkat diğeri ise ihlastır. Bu ikisi yani ihlas ve şefkat İslam terbiyesi ve uhrevi ameller ile terbiye olunur ve bu dairede, yani kadınların arasında inkişaf ederse, o zaman İslam aleminde büyük bir saadete medar ve kaynak olur.

Bu iki noktayı Üstad Hazretlerinin şu ifadelerinden anlamak mümkündür:

"Evet, bu hakikî ihlâs ile hakikî bir fedakârlık taşıyan validelik şefkati sû-i istimal edilip, mâsum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan âhiretini düşünmeyerek, muvakkat fâni şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun mâsum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati sû-i istimal etmektir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...