"Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medar olur." cümlesindeki iki nokta nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdi terbiye-i İslâmiyeden ve a'mâl-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlâstır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakikî ihlâs bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medar olur."(Yirmi Dördüncü Lem'a)

İki noktadan birisi şefkat, diğeri ise ihlastır. Bu ikisi büyük ve mühim haslet, tahkiki bir imanın neticesidir. İslam’ın ulvî hakikatlerini hayatına mal eden, salih amel ile tekâmül edip nefsini terbiye eden, hanımlar, büyük bir saadete medar olurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...