İkinci Nükte

İçerikler


 1. "Çünkü onun refikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayat-ı ebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhametle birbirine muhabbet etmek lâzım geliyor." İzahı?

 2. "Gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş." Bu komiteler nelerdir ve faaliyetleri nedir?

 3. "Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvî seciyeleri de ... Rusya'da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz." Rusya'da neler olmuş, bilgi verir misiniz?

 4. Dinsiz komitelerin kadınlara verdiği zararlar nelerdir?

 5. Risale-i Nur'da kadının sosyal hayattaki yeri nedir, kadının çalışması uygun mudur?

 6. Tesettür Risalesi'nde bayanlardan neyi, nasıl giyinmeleri isteniyor? Tesettürden kasıt nedir?

 7. "Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir." Devamıyla izah eder misiniz?

 8. "Nâmahrem yirmi erkeğin on sekizinin nazarından istiskal eder. Erkek ise, nâmahrem yüz kadından, ancak birisinden istiskal eder, bakmasından sıkılır." Açar mısınız, buradaki rakamlarla ilgili bir araştırma var mı?

 9. "Veyl o zevc ve zevceye ki, birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani, medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder." Bu ifadeleri izah eder misiniz; "medeniyet fantaziyeleri"ni nasıl anlamalıyız?

 10. Aktivist olan bir arkadaş, kadınların daha şefkatli olmasının tamamen kültürel bir dayatmadan kaynaklandığını, fıtratla ilgisi olmadığını iddia etti. İdarecilik yapabilmelerini gerekçe gösterdi. Risaleden örnek vermeye çalıştım, kabul etmedi. Ne dersiniz?

 11. Üstad Hazretlerinden, "mutlu yuva" için tavsiyeler nelerdir?

 12. Üstad; kadınların erkeklere sefahette yetişmediğini ve kadınların fıtratında bu olduğunu söylüyor. Başka yerlerde de ahir zaman fitnesinin kadınların yüzsüz yüzünden çıktığını söylüyor. Burda bir çelişki yok mu?

 13. "Dünyada dahi sekiz ay ağır bir yükü karnında taşır." Üstad hamilelik için neden sekiz ay demiştir?

 14. "Köylü mâsum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları nev’inden kendinizi idareye çalışınız." Bu bağlamda, şehirde yaşayıp çalışmak isteyen hanımlara hangi meslekler önerilebilir?

 15. "Maişet derdi için; serseri, ahlâksız, firenkmeşreb bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisad ve kanaatla, köylü masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları nev'inden kendinizi idareye çalışınız,.." izahı?

 16. "Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

 17. "Yoksa, şimdiki işittiğim gibi, mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz." İzah eder misiniz?

 18. Bekâr kalıp hizmet etmek isteyen hanım kardeşlere, Üstadımızın tavsiyesi var mıdır?

 19. Tecavüze uğrayan kişi nasıl zevk duyabilir? Kişi bu iğrenç muameleye uğrasa da çoçuğunu aldırtabilir, o veledin terbiyesinden de kurtulmuş olur? Konuyu açar mısınız?

 20. Üstadın, hanımlara "evlenmeyin" şeklinde bir tavsiyesi var mı?

Yükleniyor...