İkinci Nükte

İçerikler


 1. Üstad Hazretlerinin "mutlu yuva" için tavsiyeleri nelerdir?

 2. "İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır." İzah eder misiniz?

 3. "Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ... Rusya'da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz." Rusya'da neler olmuş?

 4. "Çünkü onun refikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayat-ı ebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhametle birbirine muhabbet etmek lâzım geliyor." İzahı?

 5. "Veyl o zevc ve zevceye ki, birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani, medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder." Bu ifadeleri izah eder misiniz; "medeniyet fantaziyeleri"ni nasıl anlamalıyız?

 6. "Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir." Devamıyla izah eder misiniz?

 7. Üstad; kadınların erkeklere sefahette yetişmediğini ve kadınların fıtratında bu olduğunu, başka yerlerde de ahirzaman fitnesinin kadınların yüzsüz yüzünden çıktığını söylüyor. Nasıl anlayacağız?

 8. "Dünyada dahi sekiz ay ağır bir yükü karnında taşır." Üstad hamilelik için neden sekiz ay demiştir?

 9. "Maişet derdi için; serseri, ahlâksız, firenkmeşreb bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisad ve kanaatla,.." İzah eder misiniz?

 10. "Köylü mâsum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları nev’inden kendinizi idareye çalışınız." Bu bağlamda, şehirde yaşayıp çalışmak isteyen hanımlara hangi meslekler önerilebilir?

 11. "Mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...