Mukaddime

İçerikler


 1. "Evcedethu’l-esbab, yani; esbab bu şeyi icad ediyor.. Teşekkele binefsihî, yani; kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor.. İktezathu’t-tabiat, yani; tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor.." İzah edip insan ve kainattan örnek verebilir misiniz?

 2. "Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur." Bu dört yolun tercih ediliş sebebi ne olabilir?

 3. "Teşekkele binefsihî" ifadesi ile hiçbir şeyin kendi kendine olmadığını söylediğimizde; "Allah nasıl kendi kendine oldu?" diyorlar, konuyu açar mısınız?

 4. "Teşekkele binefsihî; yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Yani esbab bu şeyi icad ediyor." deniyor; hayvanlardan misal verir misiniz? "Hem madem kadim değildir, yeniden oluyor." deniyor, ne demektir; misal verir misiniz?

 6. Her şeyi akıllarında arayan ve aklen Allah'ı akıllarına sığıştıramayan ateiste ne cevap vermeliyiz? Risalelerde bu konu izah ediliyor mu?

 7. İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeleri kullanmak insanı vebal altına sokar mı, iman tehlikeye girer mi? Mesela, "kendi kendine oluyor" demek sakıncalı mı?

 8. Risale-i Nur'da, ateizmin ve benzeri inançsızlıkların kökünü kurutan dört yol (sebepler, kendi kendine, tabiat, Allah) hakkında bilgi verir misiniz?

 9. Tabiat Risalesi'nde geçen; "dinsizlği işmam eden esbab icad etti, tabiat iktiza ediyor, kendi kendine oluyor" sözleri arasındaki fark nedir?

 10. Tabiat Risalesi'nde yer alan iddialardan, "sebepler" maddesi ile "kendi kendine oluşuyor" maddesi arasındaki farkı göremiyorum. Farkını açıklar mısınız?

 11. Tabiat Risalesi'ndeki "evcedethu´l-esbab" maddesini örneklerle açıklar mısınız?

 12. Tabiat Risalesi'ndeki; "Tabiat, sebepler, kendi kendine olma" mevzularını izah eder misiniz, kavramlar arasındaki farklar nelerdir?

 13. Tabiat Risalesinde "tabiat" ve "esbab" için ayrı değerlendirmeler var. Tabiat da sebeplerin içine girmiyor mu, farkı nedir?

 14. Tabiat, inkâr, tesadüf iddiaları bitti mi; zamanımızın iman ve dine yönelik tehlikeleri nelerdir?

 15. Toprağa atılan bir çekirdekten oluşan bir ağacı; "sebepler yapıyor, kendi kendine oluşuyor ve tabiat yapıyor" fikirleri açısından nasıl değerlendirmeliyiz?

 16. Yirmi Üçüncü Lem'ada sözü edilen üç muhal arasında bir derecelendirme var mıdır? Burada, bir muhal için verilen örnekler, diğer muhallerdeki örneklere çok benzemektedir, aradaki farkı nasıl anlayabiliriz?

Yükleniyor...