Tabiat Risalesi

İçerikler


 1. "Hem, hakikat-i meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezası odur ki, yazılmış herbir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekreh ve gayr-ı mâkul hülâsa-i mezhepleri ve mesleklerinin lâzımı ve..." cümlesini açıklar mısınız?

 2. "Mesleklerinin lâzımı ve zarurî muktezası olduğunu gayet bedihî ve kat'î burhanlarla, şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım." Bu ifadedeki "ispat" neye binaen söylenmiştir?

 3. "Risale-i Nur’un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun içyüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu,.." Bu ifadeye göre, "münkir olmayan tabiatçılar" da mı var?

 5. Tabiat Risalesi'nde, niçin diğer mevzulardaki ispat metodundan farklı olarak doğrudan bir yaratıcının ispatı yoluna gidilmeyip, diğer yolların muhal olduğunun ispatlanmasıyla yaratıcının var olduğu, var olması gerektiği yolu tercih edilmiştir?

 6. Tabiatperestlerin düşünceleri nedir? Çekirdekteki programı mı kabul etmiyor, yoksa bu çekirdeğin ve meyvenin intizamını mı toprağa veriyorlar?

 7. Tabiiyyunun münkir kısmı "mesleklerinin içyüzünü görememişler." mesleklerini özetler misiniz, nasıl oluyor da aşikare bir hurafeyi görmüyorlar? Ayrıca, "Hem, hakikat-i meslekleri ve mesleklerinin lazımı ve muktezası odur ki,.." Devamıyla izahı?..

 8. "Ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde,.." Buradaki "kuvvetli efkârı" nasıl anlayabiliriz?

 9. "İslâm Ordusunun Yunan’a galebesinden neş’e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessâsâne çalıştığını gördüm." İzah eder misiniz; bu zındıklar kimdir?

 10. "Peygamberleri onlara dedi ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu?" ayetinin, Yirmi Üçüncü Lem'a'ya serlevha yapılmasının hikmeti ne olabilir?

 11. "Zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur’ân-ı Hakîmden alınan kuvvetli bir burhanı..." deniliyor. Ancak atom, zerre, hücre gibi kainat kitabından, fen ilimlerinden iddialar cevaplanıyor, nasıl anlayabiliriz?

 12. Tabiat Risalesi'nin başında geçen; "Yunanlıların tahrip gibi sızmalarında,.." ifadesinden kasıt nedir? Arabi risalede Türkçe'ye geçerken, sanki bazı konular alınmamış gibi anlamlar çıkıyor, bu iki konuya açıklık getirir misiniz?

 13. Tabiat Risalesi, neden önce Arapça telif edilmiştir?

 14. Tabiata teşekkür edebilir miyiz? "İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen, Allah'a şükür edemez." manasında olan hadisi bu bağlamda nasıl değerlendirebiliriz?

Yükleniyor...