Tabiat Risalesi

İçerikler


  1. "Tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun içyüzü ne kadar akıldan uzak..." ifadesine göre "münkir olmayan tabiatçılar" da mı var?

  2. "Evet, onlar mesleklerinin içyüzünü görememişler. Hem, hakikat-i meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezası odur ki,.." Tabiiyyunun münkir kısmının mesleklerini özetler misiniz, nasıl oluyor da aşikâre bir hurafeyi görmüyorlar?

  3. "Mesleklerinin içyüzünü görememişler. Hem, hakikat-i meslekleri ve mesleklerinin lâzımı..." Devamıyla izah eder misiniz?

  4. "Risale-i Nur’un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Peygamberleri onlara dedi ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu?" ayetinin, Yirmi Üçüncü Lem'a'ya serlevha yapılmasının hikmeti ne olabilir?

  6. "İslâm Ordusunun Yunan'a galebesinden neş'e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri…" Devamıyla açıklar mısınız?

  7. "Ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde,.." Buradaki "kuvvetli efkârı" nasıl anlayabiliriz? O zındıka fikrini yayanlar kimlerdir?

  8. "Zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur’ân-ı Hakîmden alınan kuvvetli bir burhanı..." denilip; atom, zerre, hücre gibi kâinat kitabı ve fen ilimlerinden cevaplanıyor, nasıl anlayabiliriz?

  9. Tabiat Risalesi, neden önce Arapça telif edilmiştir?

  10. Tabiat Risalesi'nde, niçin doğrudan bir yaratıcının ispatı yoluna gidilmeyip, diğer yolların muhal olduğunun ispatlanmasıyla yaratıcının var olması gerektiği yolu tercih edilmiştir?

Yükleniyor...