Altıncı Mektup

İçerikler


  1. "Gece ve gündüz devam ettikçe, devirler birbirini takip ettikçe, Ay ve Güneş durdukça iki kutup yıldızı karşılıklı bulundukça Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de siz ikinizin ve kardeşlerinizin üzerine olsun." Buradaki selam kimlere veriliyor?

  2. Altıncı Mektup'ta Üstad, gurbetteki firkatinin elim kısmını tayyederek, diğer gurbetleri izah ediyor. Açıklamadığı gurbet nedir?

  3. "Ve şu gurbet içinde, gecenin ve dağların garibane vaziyeti bana rikkatli bir gurbeti daha hissettirdi." Dağların gurbetle münasebeti nasıl kurulabilir?

  4. "O, 'Ben Senin Rabbin değil miyim?' dedi. Sen 'Evet' dedin. 'Evet' demenin şükrü nedir, bilir misin? Çok bela çekmektir. Bilir misin bela çekmenin sırrı nedir? Yani fakr u fena dergâhındaki halkaya katılmaktır." İzah eder misiniz?

  5. "'Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz, bulsa da başına bela bulur.' ne derece âli bir hakikat olduğunu gördüm ve 'Ne mutlu gariplere!' hadisinin sırrını anladım, şükrettim." ifadesinin hadisle münasebeti nedir?

  6. "Madem ben garibim ve gurbetteyim ve gurbete gideceğim,.." cümlesini nasıl anlamalıyız, "gurbete gideceğim" ne demektir?

  7. "Semâ'ın ne olduğunu bilir misin? O, mevcudata sırt çevirip fena bulmak; fena-yı mutlak içinde bekayı zevk etmektir." Üstad Hazretleri 1930'larda bu mektubu yazdığına göre (çok sıkıntı çektiği bir zamanda) tasavvufa geçmeyi mi düşünmüş?

  8. Altıncı Mektup'taki "ulvi gurbeti aramak" ne demektir? Üstad "'Ulvî bir gurbeti arayabilir miyim?' diye sizi o suallerle tasdi’ etmiştim." diye böyle bir sual sorup, cevapsız mı bırakıyor?

Yükleniyor...