Beşinci Mektup

İçerikler


 1. Beşinci Mektub'u özetler misiniz?

 2. "Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata tercih ederim." cümlesini açıklar mısınız?

 3. Beşinci Mektup'ta geçen; "Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata tercih ederim." ifadesini Mektubat-ı Rabbani'de bulamadım?

 4. "Öyle ise, tarik-i Nakşinin üç perdesi var: Birisi ve en birincisi ve en büyüğü: Doğrudan doğruya hakaik-i imaniyeye hizmettir ki, İmam-ı Rabbani de (r.a.) ahir zamanında ona sülûk etmiştir." İzah eder misiniz, Risale-i Nurlar birinci gruba giriyor mu?

 5. "Doğrudan doğruya hakaik-i imaniyeye hizmettir ki, İmam-ı Rabbani (ra) de ahir zamanında ona sülûk etmiştir..." İmam-ı Rabbani Hazretleri ahir zamanında tarikatı terk mi etmiştir?

 6. "Feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyyeye tarikat perdesi altında hizmet,.." ifadesini açıklar mısınız?

 7. "Tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak, kalb ayağıyla sülûk etmektir... Üçüncüsü ise sünnet hükmündedir." Tasavvuf yolunun sünnet olmasını nasıl anlamalıyız?

 8. "Eğer Şeyh Abdülkadir Geylani ve Şah-ı Nakşibend ve İmam-ı Rabbani gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi..." İzah eder misiniz?

 9. "İmansız cennete gidilmez; fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur." cümlesi ne demektir, açıklar mısınız?

 10. "Eskiden kırk günden tut, ta kırk seneye kadar bir seyrü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi..." İzah eder misiniz?

 11. "Eskiden kırk günden tut, ta kırk seneye kadar bir seyrü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi." Tasavvuf gereksizmiş gibi takdim edilmiyor mu?

 12. "Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kırk dakikada o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak elbette karı akıl değil." ifadesinde, nasıl bir kırk dakikadan bahsetmektedir? Üstad kırk rakamını nasıl hesaplamış?

Yükleniyor...