Yirmi Birinci Mektup

İçerikler


  1. "Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel-mande veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil!" Burada geçen "gafil" ifadesi kime hitaptır ve neden valide ifadesi pederden önce kullanılmıştır?

  2. Üstad Hazretleri; amca ve halanın baba, dayı ve teyzenin anne hükmünde olduğunu beyan buyuruyor. Bu ne demektir? Bu kişilerin haksız muamelelerine maruz kaldığımızda hep katlanmalı mıyız?

  3. Üstad Yirmi Birinci Mektub ve Otuz İkinci Söz'de, "âyetin beş mertebe hürmet ve şefkate evlâdı davet ettiğini" söylüyor. Bu mertebeler nelerdir?

  4. Yirmi Birinci Mektup'ta bahsedilen valide ve peder kısmına kaynana ve kaynata da dahil midir, bilgi verir misiniz?

  5. Evladın anne babaya itaati hususunda -baba ve anne hizmetten habersiz ise de- dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  6. "Her amel kendi cinsinden karşılık görecektir." buyuruluyor. Yani bizim anamıza babamıza yaptığımız her kötülük veya iyilik kendi cinsinden karşılık bulacak mı, biraz açabilir misiniz?

  7. "Peder ve valide, ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa, ne derece vesile-i bereket,.." Yaşlıların hayatları genelde zorluklarla geçiyor, zorluk ve bereket ayrımı açısından değerlendirebilir misiniz?

  8. "Sen valideynine hürmet etmezsen, senin evlâdın dahi sana hizmet etmeyecektir." Birinin kusuru tüm nesline mi sirayet edecek, açıklar mısınız?

  9. Risalede, "İşte, ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın, sen valideynine hürmet etmezsen, senin evlâdın dahi sana hizmet etmeyecektir." deniyor. Ama anne babasını sokağa atan bazı insanlar görüyoruz, hiçbir ceza görmüyorlar?..

  10. İslamiyete muhalif bir babaya karşı tavır nasıl olunmalıdır? Risale-i Nur'da bununla ilgili yazı var mıdır?

Yükleniyor...