Yirmi Birinci Mektup

İçerikler


  1. "Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel-mande veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil!" Burada geçen "gafil" ifadesi kime hitaptır ve neden valide ifadesi pederden önce kullanılmıştır?

  2. Üstad "Ayetin beş mertebe hürmet ve şefkate evladı davet ettiğini" söylüyor. Bu mertebeler nelerdir?

  3. "Dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ve en âli hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır." İzah eder misiniz?

  4. Üstad Hazretleri; amca ve halanın baba, dayı ve teyzenin anne hükmünde olduğunu beyan buyuruyor. Bu ne demektir? Bu kişilerin haksız muamelelerine maruz kaldığımızda hep katlanmalı mıyız?

  5. Yirmi Birinci Mektup'ta bahsedilen valide ve peder kısmına kaynana ve kayınbaba da dâhil midir, bilgi verir misiniz?

  6. "Peder ve valide, ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa, ne derece vesile-i bereket,.." Yaşlıların hayatları genelde zorluklarla geçiyor, zorluk ve bereket ayrımı açısından değerlendirebilir misiniz?

  7. "İşte, ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın, sen valideynine hürmet etmezsen, senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir." Anne babasını sokağa atan bazı insanlar görüyoruz, hiçbir ceza görmüyorlar?

  8. "Her amel kendi cinsinden karşılık görecektir." buyuruluyor. Yani bizim anamıza babamıza yaptığımız her kötülük veya iyilik kendi cinsinden karşılık bulacak mı, biraz açabilir misiniz?

  9. "Sen valideynine hürmet etmezsen, senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir." Birinin kusuru tüm nesline mi sirayet edecek, açıklar mısınız?

Yükleniyor...