Üstad "Ayetin beş mertebe hürmet ve şefkate evladı davet ettiğini" söylüyor. Bu mertebeler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayatını evlatlarına feda eden anne-babanın, elbette onların üzerinde birtakım haklara sahiptirler. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a ibadet emrinden hemen sonra anne-babaya iyilik emredilir.

"Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara 'Öf!..' bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle."

"Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: 'Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.!'" (İsra, 17/ 23 ve 24)

Her iki ayeti birlikte düşündüğümüzde beş mertebeyi şöyle sıralayabiliriz:

1. Onlara iyi davran.

2. Yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "Öf!" bile deme;

3. Onları azarlama;

4. Tatlı ve güzel söz söyle.

5. Onlara merhamet ederek tevazu göster.

Ayetin giriş cümlesinde Allah’tan başkasına asla ibadet edilmemesi emredildikten hemen sonra, ana babaya iyi davranmanın emredilmesi çok manidardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ayşe İkra Mermer
Hem nasılki: Bir hârika şehirde milyonlar elektrik lâmbaları hareket ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lâmbaları ve fabrikası, şeksiz, bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lâmbaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştial maddelerini getiren bir mu'cizekâr ustayı ve fevkalâde kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır, yaşasınlar ile sevdirir. Aynen öyle de, bu âlem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lâmbaları, bir kısmı -kozmoğrafyanın dediğine bakılsa- küre-i arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa sür'atli hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmoğrafyanın dediğine göre, küre-i arzdan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i Rahmaniyede bir lâmba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için, her gün küre-i arzın denizleri kadar gazyağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar odun yığınları lâzımdır ki sönmesin. Ve onu ve onun gibi ulvî yıldızları gazyağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklarıyla gösteren bu kâinat şehr-i muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lâmbaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir, o derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenn-i elektrik mikyasıyla bu meşher-i a'zam-ı kâinatın Sultanını, Münevvirini, Müdebbirini, Sâni'ini, o nuranî yıldızları şahid göstererek tanıttırır. Tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Şualar - 206
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Park

Burdaki 5 mertebe'den 1. dediğiniz iyi davranma yerine (çünkü Ayette geçmiyor),

acaba 5. mertebe anne ve babaya dua etmek olabilir mi?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
"İyi davranma" ifadesi ayette geçiyor. "Anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti."
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...