Block title
Block content

İkinci Mesele olan İkinci Risale

İçerikler

  1. "Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın gözüne tokat vurmuş!" Allah'ın can alma ile görevlendirdiği bir meleğe tokat atmak -haşa- isyan manasına gelmez mi, nasıl anlayabiliriz?

  2. "Muteber bir kitapta, hadis-i Şeyheynin ittifakına alâmet olan 'KAF' işaretiyle bir hadis bana gösterildi;.." cümlesindeki 'KAF' ne manaya geliyor?

  3. "Melaike, insan gibi bir surete inhisar etmez; müşahhas iken , bir külli hükmündedir." Bu ifadeyi anlamadım, açıklayabilir misiniz? Yani ben bu cümleden "Melekler insan suretine girmezler." diye anladım, doğru mu?

  4. "Sâniyen: Sebeb-i münakaşa, eğer hadîs ise; hadîsin meratibini ve vahy-i zımnînin derecatını ve tekellümat-ı Nebeviyenin aksamını bilmek lâzım..." İzah eder misiniz; "tekellümat-ı Nebeviyenin aksamı"ndan kasıt nedir?

  5. "Birinci meslek: Azrâil Aleyhisselâm, herkesin ruhunu kabzeder. Bir iş bir işe mâni olmaz..." Hz. Musa'nın, Hz. Azrail'e tokat atması konusundaki birinci mesleği izah eder misiniz?

  6. Hazreti Musa'nın, Azraile tokat vurup, gözünü çıkarması olayını nasıl anlamalıyız? Bu hadisin kaynağı "Müslim 1843" diye geçiyor, orada göremedim?..

  7. Hz. Azrail ve Hz. Musa hadisinin açıklamasında, üç meslekten bahsediliyor. Peki kabz-ı ervahta bu mesleklerden hangisi gerçekleşiyor? Sadece biri mi, yoksa üçü insanların mahiyet ve ruh ayinelerine göre ayrı ayrı mı oluyor?

  8. Ruhun kabzedilmesi Allah tarafındandır. Azrail (as) orada sadece ruhu teslim alma görevini mi yapıyor? Aynı zamanda Azrail (as) bu fiilin yapılması anında bulunmasına "Onun kendisine has zikridir." demek doğru mudur?

Yükleniyor...