"Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın gözüne tokat vurmuş!" Allah'ın can alma ile tavzif ettiği bir meleğe tokat atmak -hâşa- isyan mânasına gelmez mi, nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İşte bu mesleğe binaen, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın Hazret-i Azrâil Aleyhisselâma tokat vurması, hâşâ, Azrâil Aleyhisselâmın mahiyet-i asliyesine ve şekl-i hakikîsine değil ve bir tahkir değil ve adem-i kabul değil; belki vazife-i risaletin daha devamını ve bekàsını arzu ettiği için, kendi eceline dikkat eden ve hizmetine sed çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur."(1)

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi, Hazret-i Musa (as)’in ölüm meleğine tokat atması, ölümden korktuğu ya da emre itaatsizlik ettiği için değil, peygamberlik vazifesinin devam etmesini istemesinden dolayıdır.

Diğer bir husus, Hazret-i Musa (as)’in Allah katındaki derecesi ve makamı çok yüksek olduğu için, fıtrî celâletine ve hulkî celâdetine ve Cenâb-ı Hakk'ın yanında nazdar olmasına binaen, ölüm meleğine bir tokat atmış.

Tabiri caiz ise, bir paşayı bir çavuş tutuklamaya kalksa, paşa çavuşa karşı biraz mesafeli ve nazdar davranabilir. Hazret-i Musa (as) da ölüm meleğinden hem daha yüksek bir makama sahip olduğu hem de kendisinde celal ismi daha ziyade tecelli ettiği için, o anda hiddete gelerek bir tokat atmış. Yoksa -hâşâ- emre bir itaatsizlik ve mukavemet sözkonusu değildir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, İkinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...