"Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın gözüne tokat vurmuş!" Allah'ın can alma ile tavzif ettiği bir meleğe tokat atmak -hâşa- isyan mânasına gelmez mi, nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İşte bu mesleğe binaen, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın Hazret-i Azrâil Aleyhisselâma tokat vurması, hâşâ, Azrâil Aleyhisselâmın mahiyet-i asliyesine ve şekl-i hakikîsine değil ve bir tahkir değil ve adem-i kabul değil; belki vazife-i risaletin daha devamını ve bekàsını arzu ettiği için, kendi eceline dikkat eden ve hizmetine sed çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur."(1)

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi, Hazret-i Musa (as)’in ölüm meleğine tokat atması, ölümden korktuğu ya da emre itaatsizlik ettiği için değil, peygamberlik vazifesinin devam etmesini istemesinden dolayıdır.

Diğer bir husus, Hazret-i Musa (as)’in Allah katındaki derecesi ve makamı çok yüksek olduğu için, fıtrî celâletine ve hulkî celâdetine ve Cenâb-ı Hakk'ın yanında nazdar olmasına binaen, ölüm meleğine bir tokat atmış.

Tabiri caiz ise, bir paşayı bir çavuş tutuklamaya kalksa, paşa çavuşa karşı biraz mesafeli ve nazdar davranabilir. Hazret-i Musa (as) da ölüm meleğinden hem daha yüksek bir makama sahip olduğu hem de kendisinde celal ismi daha ziyade tecelli ettiği için, o anda hiddete gelerek bir tokat atmış. Yoksa -hâşâ- emre bir itaatsizlik ve mukavemet sözkonusu değildir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, İkinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...