Birinci Risale olan Birinci Mesele

İçerikler


 1. "Ben ne geceyim, ne de geceperestim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum." ve "Evliyaya tuzak olan hayaller, ilahî bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir." ifadelerinin rüya bahsinde zikredilmesinin hikmeti nedir?

 2. "Kur’ân ile tefe’üle ve rüyaya itimada ehl-i hakikat taraftar değiller." Ehl-i Hakikatın, tefe’üle ve rüyaya taraftar olmamasını nasıl anlamalıyız? "Rüya-yı sadıka" hakkında bilgi verir misiniz?

 3. "Çok rüyalar var ki, sûreti dehşetli, zararlı, mülevves iken, tabiri ve mânâsı çok güzel oluyor. Herkes rüyanın sûretiyle mânâsının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için, lüzumsuz telâş eder." İzah eder misiniz? Herkes rüya tabiri yapabilir mi?

 4. "Nübüvvetin kırk cüz’ünden bir cüz’ü, nevmde rüya-yı sadıka" ise diğer otuz dokuzu nedir?

 5. "Rüya üç nevidir. İkisi, tabir-i Kur’ân’la, اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ'da dahildir, tabire değmiyor. Mânâsı varsa da ehemmiyeti yok..." İzah eder misiniz?

 6. "Ya mizacın inhirafından, kuvve-i hayaliye şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor..." Buradaki hastalıktan kasıt ne olabilir?

 7. "Bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müheyyiç hâdisâtı, hayal tahattur eder, tâdil ve tasvir eder, başka bir şekil verir." İzah eder misiniz, bu durum ihtiyarî midir?

 8. "Saika" ve "şaika" hissine insan ve hayvandan misal verir misiniz?

 9. "Kedi gibi bazı hayvan, gözü kör olduğu vakit, o sevk-i kaderî ile gider, gözüne ilâç olan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi olur." Körlüğü geçiren bir ot mu var, burayı açar mısınız?

 10. "Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu, yaşı bir gün iken, havada bir günlük mesafeye gider, havada izini kaybetmeyerek, o sevk-i kaderî ile ve o saika ilhamıyla döner." İzah eder misiniz?

 11. "Hattâ bir zaman bende şu nevi hassasiyet fazla idi. Bu hâli bir düstur içine almak istedim, fakat yakıştıramadım ve yapamadım." İzah eder misiniz?

 12. "Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de, ileride tevfik-i İlahî ile birer şecere-i âliye hükmüne geçerler. Ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar. Sarıklı küçük genç bir zât ise; Hulusi'ye omuz omuza verecek..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...