Birinci Risale olan Birinci Mesele

İçerikler


 1. "Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum." ve "Evliyaya tuzak olan hayaller, ilahî bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir." Bu ifadelerin rüya bahsinde zikredilmesinin hikmeti?

 2. "Çok rüyalar var ki, sureti dehşetli, zararlı, mülevves iken, tabiri ve mânâsı çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle mânâsının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için, lüzumsuz telâş eder, meyus olur,." izah, herkes rüya tabiri yapabilir mi?

 3. "Kur’ân ile tefe’üle ve rüyaya itimada ehl-i hakikat taraftar değiller." Ehl-i Hakikatın, tefeüle ve rüyaya taraftar olmamasını nasıl anlamalıyız? "Rüya-yı sadıka" hakkında bilgi verir misiniz?

 4. Yirmi Sekizinci Mektup, Birinci Mesele'de; nübüvvetin kırk cüzünden birinin rüya-yı sadıka olduğu belirtiliyor; diğer otuz dokuzu nelerdir?

 5. "Latife-i Rabbaniye", âlem-i şehadette gıdasını almadığı için mi âlem-i gayba karşı bir münasebeti oluyor?

 6. "Rüya üç nevidir. İkisi, tabir-i Kur’ân’la, اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ'da dahildir, tabire değmiyor. Mânâsı varsa da ehemmiyeti yok..." İzah eder misiniz?

 7. "Saika" ve "şaika" hissine insan ve hayvandan misal verir misiniz?

 8. "Ya mizacın inhirafından, kuvve-i hayaliye şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor..." Buradaki hastalıktan kasıt ne olabilir?

 9. "Hattâ bir zaman bende şu nevi hassasiyet fazla idi. Bu hâli bir düstur içine almak istedim, fakat yakıştıramadım ve yapamadım." İzah eder misiniz?

 10. "Kedi gibi bazı hayvan, gözü kör olduğu vakit, o sevk-i kaderî ile gider, gözüne ilâç olan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi olur." Körlüğü geçiren bir ot mu var, burayı açar mısınız?

 11. İnsan uykuya daldığı zaman ruh bedenden ayrılır mı?

 12. Bir manzarayı daha önceden görmüş gibi hatırlamak (dejavu) reenkarnasyon delili midir?

 13. Üstad rüyanın delil olarak gösterilemeyeceğini söylemiş, ama Risaleleri ve hayatını okurken, rüyalarından kerametlerinden bahseder; bu olayı izah eder misiniz?

 14. "Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de, ileride tevfik-i İlahî ile birer şecere-i âliye hükmüne geçerler. Ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar. Sarıklı küçük genç bir zât ise; Hulusi'ye omuz omuza verecek..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...