Block title
Block content

Meşherin her dakika tahavvül etmesini biraz açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meşher, “teşhir mekânı, sergi, fuar” manasına gelir.

Tebeddül, tahavvül ve tağayyür kelimelerinin her üçü de değişim ifade etmekle birlikte, aralarında bir nüans farkı da vardır.

Tebeddül, daha çok yer ve şekil değişimi gibi o şeyin mahiyetine fazla dokunmayan farklılaşmalar için kullanılır.

Tahavvülde ise, hal değiştirme, başka bir hale girme söz konusudur, daha köklü bir değişim ifade eder.

Tağayyür ise, bir şeyin kendi gayrına inkılap etmesi, başka bir şey olması demektir.

Bu dünya denilen İlâhî meşher topyekun bir hareket ile ayları, mevsimleri dolaştığı gibi, üzerinde sergilenen eserler de devamlı bir değişim halindedirler. “Her dakika” ifadesi süreklilik manasınadır. Her an insan vücudunda çok tahavvüller oluyor. Yediği yemek, bir süre sonra kan oluyor, et oluyor, yağ oluyor, hücrelere gıda oluyor, saç oluyor, tırnak oluyor. Bütün bunlar birer tahavvüldür. 

Buharın yağmur olması bir tebeddül, yağan yağmurlarla yeryüzünün yeşillere bürünmesi bir tahavvüldür. Atomların parçalandıklarında enerjiye dönüşmeleri, tagayyüre bir örnek olabilir.

“ … Şu mahlukatın şu seyelanı, gayet hakîmane rahmet ve ihsan dairesinde; ve şu seyeranı, gayet alîmane hikmet ve intizam dairesinde; ve şu cereyanı, gayet Rahîmane şefkat ve mizan dairesinde baştan aşağıya kadar hikmetlerle maslahatlarla neticelerle ve gayelerle yapılıyor.” (Mektûbat, Yirminci Mektup, İkinci Makam)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...