Meşherin her dakika tahavvül etmesini biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meşher; “teşhir mekânı, sergi, fuar” mânasına gelir.

Tebeddül, tahavvül ve tağayyür kelimelerinin her üçü de değişim ifade etmekle birlikte, aralarında ince bir fark vardır.

Tebeddül, daha çok, yer ve şekil değişimi gibi o şeyin mahiyetine fazla dokunmayan farklılaşmalar için kullanılır.

Tahavvülde ise, hal değiştirme, başka bir hale girme söz konusudur, daha köklü bir değişim ifade eder.

Tağayyür ise, bir şeyin kendi gayrına inkılap etmesi, başka bir şey olması demektir.

Bu dünya denilen ilâhî meşher topyekûn bir hareket ile ayları, mevsimleri dolaştığı gibi, üzerinde sergilenen eserler de devamlı bir değişim halindedirler.

“Her dakika” ifadesi "devamlılık" manasınadır. Her an insan vücudunda çok tahavvüller oluyor. Yediği yemek, bir süre sonra kan oluyor, et oluyor, yağ oluyor, hücrelere gıda oluyor, saç oluyor, tırnak oluyor. Bütün bunlar birer tahavvüldür.

Buharın yağmur olması bir tebeddül, yağan yağmurlarla yeryüzünün yeşillere bürünmesi bir tahavvüldür. Atomların parçalandıklarında enerjiye dönüşmeleri, tagayyüre bir misal olabilir.

“ … Şu mahlukatın şu seyelanı, gayet hakîmane rahmet ve ihsan dairesinde ve şu seyeranı, gayet alîmane hikmet ve intizam dairesinde ve şu cereyanı, gayet Rahîmane şefkat ve mizan dairesinde baştan aşağıya kadar hikmetlerle maslahatlarla neticelerle ve gayelerle yapılıyor.”(1)

(1) bk. Mektûbat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...