Daimî saraylar ve müstemir meskenler ifadesi kullanılıyor. “Daimi ve müstemir” kelimelerini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennet ehlilin köşkleri, sarayları, meskenleri daimidir. Yani, onlar bu yerlerde ebedîyen kalacaklardır. Bu nimetleri kaybetmeleri, bu meskenlerden çıkarılmaları söz konusu değildir.

Öte yandan, bu mekânlar müstemirdir. Müstemir kelimesi hem “devam eden, sürekli, aralıksız” manasına geliyor hem de “kuvvetli, sağlam” manasına. Yani, bu saraylarda “bozulma, yıpranma, eskime, tamir, bakım” söz konusu olmayacaktır.

“…Nimetin devamı, nimetin zâtından daha kıymetlidir.” (Şualar, Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bab)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...