Daimî saraylar ve müstemir meskenler ifadesi kullanılıyor. Bu “daimi ve müstemir” kelimelerini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennet ehlinin köşkleri, sarayları, meskenleri daimîdir. Yani, onlar bu yerlerde ebediyen kalacaklardır. Bu nimetleri kaybetmeleri, bu meskenlerden çıkarılmaları söz konusu değildir.

Diğer taraftan, bu mekânlar müstemirdir. Müstemir kelimesi hem “devam eden, sürekli, aralıksız” mânasına geliyor hem de “kuvvetli, sağlam” mânasınadır. Yani, bu saraylarda “bozulma, yıpranma, eskime, tamir, bakım” söz konusu olmayacaktır.

“…Çünkü, nimetin devamı, nimetin zâtından daha kıymetlidir. Lezzetin bekàsı, lezzetten daha lezizdir. Cennette devam, cennetin fevkindedir. Ve hâkeza...”(1)

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dokuzuncu Lem'a, İkinci Bab.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...