Altıncı Sûret'te her gün misafirhanenin dolup boşaldığı söyleniyor. Halbuki, her gün değil kısmî bir dolup boşalma söz konusu. O halde burada bir başka mana mı kastedilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya misafirhanesine her gün yeni misafirler gelmekte ve bir o kadar misafir de dünyayı terk etmektedir. Dolma ve boşalma olayı her gün tekrar edilmektedir. Ancak burada geçen “dolup boşalma” ifadesini, bütün canlıların bir anda yeryüzünü doldurup yine bir anda çekilip arzın boş kalması şeklinde anlamamak gerekiyor. Dünya hikmet dünyası olduğundan, dolup boşalmalar da tedrici olarak, safha safha cereyan etmektedir.

Aynı mana insanın bedeninde de söz konusudur. Bütün hücreler bir anda ölüp gitmezler ve yerlerine gelenler de yine bir anda gelmezler. Ama, insan vücudu her gün misafirlerle dolup taşar ve yine her gün bu vücuttan nice misafirler göç ederler. Örnek olarak, kandaki alyuvarları ele alalım: Her gün yaklaşık 250.000.000.000 alyuvar yaratılmakta, bir o kadarı da ölüm kanunuyla vücudu terk etmektedir. Bu dolup boşalmalar kademeli şekilde, sıra ile olur ve insan kansız kalmaz.

Öte yandan, bu dünya misafirhanesine gelenlerin ömür müddetleri de birbirinden çok farklıdır. Ömrü bir gün olan, bu gün içinde gelip misafir olup göçen misafirler olduğu gibi, bir asır içinde konup göçen misafirler de vardır. Yine, çınar ağaçları gibi ömrü asırlar boyu süren misafirler yanında mikroplar gibi çok kısa süreli misafirler de vardır.

Bütün bunlar dikkate alındığında, her gün dolup boşalma ifadesindeki “gün” kelimesini “yirmi dört saat” şeklinde anlamak yerine, “sürekli olarak dolup boşalma"nın bir simgesi şeklinde değerlendirmek daha yerinde olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...