"Burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti var." Buradaki faaliyetler istikbale yatırım ve hazırlık için midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On Yedinci Söz'deki dünya tariflerine baktığımızda, bu sorunun çok yönlü cevaplarını bulabiliriz.

Meselâ, dünya için mezraa (tarla) tâbiri kullanılıyor. Hadis-i şerifte de “Dünya ahiretin tarlasıdır.”(1) buyrulmuş. Tarlada çalışmak, tarla ötesi içindir, yani köy içindir, pazar içindir. Bizim bu dünya hayatında tattığımız her türlü lezzet, bir “tarla ziyafetidir.” Asıl lezzet ve saadet yeri dünya ötesidir; kabirdir, cennettir.

Keza, dünya bir imtihan meydanıdır. İmtihan, okul sonrası içindir. İmtihan salonu, zevk ve safa yeri değildir, yeme içme yeri de değildir. Orada mide değil, beyin ve kalem çalışacaktır. Mide bu çalışmanın bir hizmetçisi gibidir.

Dünya bir yönüyle de ticarethanedir. Mağazada kazanılanlar yine mağazada tüketilmezler. Birçok ticaret erbabı işyerlerinde orta yollu bir şeyler atıştırır ve çalışmalarını aralıksız sürdürürler. Yeme içmeyi eve dönüşlerine bırakırlar.

Dünyanın ticaret yeri olmasını Altıncı Söz’ün ışığında değerlendirmek gerekiyor. Bu Söz’ün başında bir âyet-i kerime yer alır ve Söz'ün tamamı bu âyetin manevî bir tefsiridir. Yani âyette verilen İlâhî mesajın hârika misallerle kalplere, akıllara ve bütün his dünyasına yerleştirilmesidir. Söz konusu âyet-i kerimede meâlen şöyle buyrulmaktadır:

“Muhakkak, Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın aldı...” (Tevbe, 9/111)

İşte gerçek ticaret budur. Nefsimizi, yani ruh ve bedenimizi, bütün benliğimizi Allah’a satmak, O’nun rızası istikametinde kullanmak ve karşılığında cennete kavuşmak.

وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ Yani, ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevlâ-yı Kerim'lerine kavuşacaklar.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, I, 412.
(2) bk. Mektûbat, Yirminci Mektup, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...