Block title
Block content

Yirmi Yedinci Pencere

İçerikler

 1. "Cenab-ı Hak bazı hikmetlere binaen sebepler ile iş görüyor." denilse doğru olur mu? Sebeplerin madde aleminde maddi cihetler açısından tesiri yok mu? Risale-i Nurlarda bu konuda bölüm var mı?

 2. "Esbab ise bir perdedir." deniyor risalelerde çok defa; esbap perde ise, esbaba tam sarılmak nasıl dua olur, ibadet olur, ihlas olur?

 3. "Kâinatta, esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki,.." Olayların sebeplere bağlı olması, onlardan meydana geldiğini göstermez mi?

 4. "Meselâ, hadsiz masnuattan, yalnız cüz’î bir misal olarak, insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz..." Bilgisayarların yüzlerce binlerce GB'lık hard diskleri çıktı. Bu Üstad'ın misalini zayıflatır mı?

 5. Otuz Üçüncü Söz Yirmi Yedinci Pencere'yi izah eder misiniz?

 6. Sebepler olmasaydı, Allah'ı daha net görüp ibadet etseydik, imtihanımız daha kolay olmaz mıydı?

 7. "Müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faideler, bilbedâhe, perde-i esbab arkasında bir Rabb-i Kerîmin, bir Hakîm-i Rahîmin işleri olduğunu gösterir." Buradaki "netice", "gaye" ve "faydayı" açıklar mısınız?

 8. Cevşen'de geçen bir ifadede, bütün esbabın, müsebbebleri ile birlikte halk edilip, kudretinin tasarrufatına perde yapıldığı nazara veriliyor. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 9. Sebebin zahiren basit görünmesi, sonucun mükemmel olması tüm kainatta işleyen bir kanun mudur, hikmeti nedir?

 10. Sebeplere olduğundan fazla önem vermek şirkmiş. Bu konuda kafam çok karışık, Külliyat'tan bu konuyla ilgili bir bölümü bana tavsiye eder misiniz?

 11. Tohum toprağa dikilip meyve verince, "Kudret-i İlahiye iş görüyor.", diyoruz. Fakat tohum toprağa atılıp meyve vermeyince, "Tohum çürüktü.", diyoruz. Yani noksanlığı sebebe veriyoruz. Bunu bana izah eder misiniz?

 12. Yirmi Yedinci Pencere'de geçen "üç mühim hakikat" nedir, izah eder misiniz?

 13. "Bir zerreye hakikî rab olmak için, bütün yıldızlara sahip olmak lâzım gelir." Mesela, yazı yazmak için yemek yapmayı bilmek gerekir mi? Bir alemi yaratmak için, diğer alemleri de bilmek neden gereksin, sonuçta hepsi birbirinden farklı şeyler değil mi?

Yükleniyor...