Block title
Block content

Yirmi Yedinci Pencere'de geçen "üç mühim hakikat" nedir, izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu üç mühim hakikat hemen öncesinde ifade ediliyor, şöyle ki:

"Elhasıl: Sebep gayet âdi, âciz ve ona isnad edilen müsebbep ise gayet san'atlı ve kıymetli olduğundan, sebebi azleder. Hem müsebbebin gayesi, faydası dahi, câhil ve câmid olan esbabı ortadan atar, bir Sâni-i Hakîmin eline teslim eder. Hem müsebbebin yüzündeki tezyinat ve maharetler, kendi kudretini zîşuurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir Sâni-i Hakîme işaret eder."

"Ey esbabperest biçare! Bu üç mühim hakikati neyle izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa, esbab perdesini yırt, 'Vahdehû lâ şerîke lehu' de, hadsiz evhamdan kurtul."(1)

Birinci hakikat, sebeplerin adi ve aciz, bu sebeplerden meydana gelen eşyanın gayet sanatlı ve kıymetli olmasıdır.

İkinci hakikat, sebebin cahil ve cansız olmasına rağmen, bu sebeplerden meydana gelen sonuçların gayet faydalı ve gayeli olmasıdır.

Üçüncü hakikat ise cahil, cansız ve aciz olan sebepler eli ile gelen neticelerin gayet süslü, estetik ve mahir oluşlarıdır.  

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Yedinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yirmi Yedinci Pencere | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1085 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...