Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret, Birinci Nokta

İçerikler


 1. Kur'an'ın mucize olan yönlerinden birisi de nazmındaki cezaletidir; cezalet ne demektir, izah edebilir misiniz?

 2. "Kur’ân’ın nazmında bir cezalet-i harika var..." Biz bazı sureleri çok akıcı okuyabiliyoruz (Yasin vs.) Bazılarını okuyamıyoruz (Kehf suresi) gibi... Bazı bölümlerin zor ezberlenir ve okunur olması, Arapçayı bilmediğimizden mi kaynaklanıyor?

 3. Bediüzzaman Hazretleri, Kur’ân'ın nazmındaki cezalete misal olarak hangi âyetleri gösteriyor?

 4. "Azâbı dehşetli göstermek için, en azının şiddetle tesirini göstermekle göstermek ister. Demek taklîli ifade edecek; cümlenin bütün heyetleri de bu taklîle bakıp ona kuvvet verecek..." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Onlar, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler." âyetinde nasıl bir cezalet mu’cizesi görülüyor?

 6. "Sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki, وَمِمَّا lâfzındaki مِنْ i teb’îz ile o şartı ifade eder." İzah eder misiniz?

 7. "Kur’ân'ın kelimeleri bir nakış gibidir." buradaki "nakış" kelimesi nakşın evveliyle ahirinin bağlantılı olmasından mı?

 8. Sadakanın ikinci şartını "Ali’den alıp Veli’ye vermek değil, belki kendi malından vermektir." ifadesini "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." hadisi ile birlikte açar mısınız?

 9. "Sadaka nasıl mal ile olur; ilim ile dahi olur, kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor..." Misaller verebilir misiniz?

 10. "Sonra kelâmların da meselâ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ’de altı cümle var: üçü müsbet, üçü menfi." Buradaki "menfi"yi nasıl anlayabiliriz?

 11. "Altı mertebe-i tevhidi ispat etmekle beraber, şirkin altı envâını reddeder." Şirkin kaç çeşidi vardır? Kâinattaki fiiller sayısınca şirk olabiliyor mu? İhlâs Sûresinde altı mertebe şirke işaret olduğunu nasıl anlamalıyız?

 12. Otuz altı adet İhlâs çeşitlerini Türkçe olarak gönderebilir misiniz?

 13. Hz. Üstad, Kur'an'ın nazmındaki cezalete misal olarak İhlas Sûresini veriyor; izah eder misiniz?

 14. Kur'an'ın nazmındaki cezalete misal olarak Bakara Sûresinin ilk ayetleri veriliyor; bu ayetlerde nasıl bir cezalet mu’cizesi görülüyor?

 15. “On altı münasebet hatlarından bir nakş-ı nazmi-i i’cazî teşkil eder.” Buradaki on altı münasebet nedir?

 16. "Ekser âyât-ı Kur’âniyenin herbirisi, ekser âyâtın herbirisine bakar bir gözü ve nâzır bir yüzü vardır ki, onlara münasebâtın hutut-u mâneviyesini uzatıyor, birer nakş-ı i’câzî nescediyor." neshedilen ayetler varken bu cümleyi nasıl anlayabiliriz?

Yükleniyor...