Block title
Block content

Birinci Şule, Birinci Şua, Birinci Suret

İçerikler

 1. "Ceziretü'l-Arap ahalisi o asırda ekseriyet-i mutlaka itibarıyla ümmî idi... Kitabet yerine şiir ve belâğat kaydıyla muhafaza ediyorlardı." buradaki "ümmilik" okuma yazma manasında mı? Yazı yazamıyorlar ise şiirleri nasıl yazıyorlar?

 2. "İslâmiyet'ten sonra âlemi zekâlarıyla idare eden o zeki kavim,.." Arapların siyasetlerine örnek verebilir misiniz?

 3. "Muallakat-ı Seb'a" ne demektir?

 4. Araplarda şiire karşı özel bir ilgi vardı; öyle değil mi?

 5. Arapların hem cahil olmaları hem de belagatta en ileride olmalarını nasıl anlamalıyız?

 6. Kur’an’ın indiği dönemde insanlar ümmi miydi? Peygamberimiz'in de ümmi olduğunu biliyoruz; bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

 7. "Alim olsun, ami olsun her kim..." ifadesinden sadece Arapların kastedilmediği anlaşılabilir. Ama Arap olmayan birçok insan dinleyip de "en üstün veya -haşa- en aşağı" fikrine gelmez. Açıklar mısınız?

 8. "Ya muâraza ediniz, yahut can ve malınız helâkettedir." cümlesini nasıl anlamalıyız, buradan bir zorlama ve cihada sevketme manası çıkar mı?

 9. "Ya muâraza ediniz, yahut can ve malınız helâkettedir..." Bu ifadeler bana -hâşâ- İslam'ın ve Efendimizin savaşçılığının vesvesesini verdiriyor. Bu hususta yardımcı olur musunuz?

 10. Hz. Üstad'ın ifadesine göre Kur'an'ın meydan okuduğu kafirler idam-ı ebediye mahkum oluyorlar, buradaki "idam-ı ebedî" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 11. Kur'an ehl-i küfre nasıl meydan okuyor, tahaddî ayetlerine örnek verebilir misiniz?

 12. Kur'an'a nazire yapmak için şiddetli iki sebep var deniliyor; bunlar nelerdir, izah edebilir misiniz?

 13. Kur'an'ın en küçük sûresine, örneğin İhlas Sûresine neden benzer yapılamamış, bir satır kelam etmek bu kadar mı zor?

 14. Kur'an'ın meydan okuduğu "ehl-i küfrün lanetli olmaları" ne demektir?

 15. "Nasıl biliyoruz ki, kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki, meydana çıksın?" Kur'an'a nazire yapmaya çalışan kimse olmamış mı?

 16. Kur'an'da yeri geldiğinde bir harf bile mucizedir, diyorlar; bunun hakikati nedir?

Yükleniyor...