Birinci Şule, Birinci Şua, Birinci Suret

İçerikler


 1. "Ceziretü'l-Arap ahalisi o asırda ekseriyet-i mutlaka itibarıyla ümmî idi..." Buradaki "ümmîlik" okuma yazma bilmeme mânâsında mı? Yazı yazamıyorlar ise şiirleri nasıl yazıyorlar?

 2. Kur’ân’ın indiği dönemde insanlar ümmî miydi? Peygamber Efendimizin de ümmî olduğunu biliyoruz; bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

 3. Araplarda şiire karşı hususî bir alâka olması konusunu biraz açıklar mısınız?

 4. "İslâmiyet'ten sonra âlemi zekâlarıyla idare eden o zeki kavim,.." Arapların siyasetlerine misal verebilir misiniz?

 5. Arapların hem cahil olmaları hem de belağatta en ileride olmalarını nasıl anlamalıyız?

 6. "Muallakat-ı Seb'a" ne demektir?

 7. Kur’ân ehl-i küfre nasıl meydan okuyor, tahaddî âyetlerine misal verebilir misiniz?

 8. Kur’ân'ın meydan okuduğu "ehl-i küfrün lanetli olmaları" ne demektir?

 9. Üstad'ın ifadesine göre Kur’ân'ın meydan okuduğu kâfirler idam-ı ebediye mahkûm oluyorlar. İdam-ı ebedî ifadesini nasıl anlamalıyız?

 10. Kur’ân'ın en küçük sûresine, mesela; İhlâs Sûresine neden benzer yapılamamış, bir satır kelam etmek bu kadar mı zor?

 11. "Ya muâraza ediniz yahut can ve malınız helâkettedir." cümlesinden bir zorlama ve cihada sevketme mânâsı çıkar mı? Bilgi verir misiniz?

 12. Kur’ân'a nazîre yapmak için şiddetli iki sebep var deniliyor; bunlar nelerdir, izah edebilir misiniz?

 13. "Âlim olsun, âmi olsun her kim..." ifadesinden sadece Arapların kastedilmediği anlaşılabilir. Ama Arap olmayan birçok insan dinleyip de "en üstün veya -hâşâ- en aşağı" fikrine gelmez. Açıklar mısınız?

 14. "Nasıl biliyoruz ki, kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki, meydana çıksın?" Kur’ân'a nazîre yapmaya çalışan kimse olmamış mı?

 15. Kur'an'da yeri geldiğinde bir harf bile mucizedir, diyorlar; bunun hakikati nedir?

Yükleniyor...