"Onlar, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler." âyetinde nasıl bir cezalet mu’cizesi görülüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman Hazretleri İşaratu’l-İ’caz adlı eserinde aynı misali şöyle anlatır:

وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْيُنفِقُونَ “Onlar, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” [1]

Zekât ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır:

1. Sadakayı vermekte israf olmaması.

2. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması.

3. Minnetle in’âmın bozulmaması.

4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi.

5. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle, ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi.

6. Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette değil, hâcât-ı zaruriyesinde sarf etmesi lâzımdır.

İşte bu şartları hissettirmek için Kur’ân “onlar tasaddukta bulunurlar” veya “onlar zekât verirler” demek yerine, “onlar, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” demeyi tercih etti.

مِنْ in tercihinde israfın reddine işaret vardır. Çünkü bu ifade, ba’ziyet bildirir.[2]

وَمِمَّا nın öne alınması, kendi malından vermeye dikkat çeker.

رَزَقْنَا "Rızık olarak verdik."

Bu ifade, minneti kesmeye işaret eder. Yani, “Veren Allah’tır, sen sadece vasıtasın.”

Rızkı verenin Allah olduğunun hatırlatılması, “Arşın sahibi azaltır diye korkma.” mânâsına bir işarettir.[Haşiye]

Neyi infak edeceklerinin belirtilmemesi, sadakanın ilim ve fikir gibi çeşitli şekillerde olabilmesine bakar.

يُنفِقُونَ "İnfak ederler"

Bu kelime "nafaka" kökünden gelmesi itibariyle, sadakayı alan kimsenin bunu nafakasında ve zarurî ihtiyaçlarında kullanmasına işaret eder.[3]

[1] Bakara, 2/3.

[2] Yani, onlar bütün mallarını vermezler, mallarından verirler.

[3] Nursi, İşaratu’l-İ’caz, s. 84-85.

[Haşiye] Rivâyete göre Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi’nin yanına varır. Bilal’in yanında bir miktar hurma vardır. Peygamberimiz “Ya Bilal, bu ne?” diye sorar. Bilal, “Bunu Size ikram için saklıyordum.” deyince Peygamberimiz şöyle der: “Bunun sana cehennem ateşinde bir duman olmasından korkmuyor musun? Ey Bilal, infak et, arşın sahibi azaltır diye korkma!” (Süyûti, Camiu's- Sağir, Hadis No: 1508)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...