Beşinci Dal, İkinci Meyve

İçerikler


 1. "Ubudiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lahika değil, belki netice-i nimet-i sabıkadır." cümlesini açıklar mısınız?

 2. "Evet, biz ücretimizi almışız; ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız." Var olmak neden mükâfat olarak değerlendiriliyor? Dünyada bunca sıkıntı ve sonuçta cehennem ihtimali varken, burayı nasıl anlayabiliriz?

 3. "Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Hâlık-ı Zülcelâl..." Burada geçen "Hayr-ı mahz olan vücut"tan maksat nedir?

 4. "İştihalı bir mide, hassasiyetli bir hayat, insaniyet, İslamiyet, muhabbet,.." gibi vücut mertebelerini ve bunlara ihsan edilmiş nimetleri geniş manada açabilir misiniz?

 5. "Âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir sofra-i nimet, o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nispette sana açmıştır." Âlem-i melekût akıldan ziyade kalben bilinmiyor mu?

 6. "İnsaniyet-i kübra olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden, daire-i mümkinat ile beraber esma-i hüsna ve sıfat-ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir." İzah eder misiniz?

 7. "Hayatı sana vermekle, cüz’iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakiki külliyete ve İslamiyet'i vermekle ulvi ve nurani bir külliyete ve marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış." İzah eder misiniz?

 8. "İşte ey nefis! Sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Hâlbuki buna da tembellik ediyorsun..." Bu paragrafı, sonunda zikredilen ayet ile birlikte izah eder misiniz?

 9. Külli nimetlere karşı; "külli bir niyet" ve "hadsiz bir itikat" ile nasıl mukabele edilebilir?

 10. "Bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubudiyetlerini, ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum." Devamıyla, tahiyyat konusuna değinerek izah eder misiniz?

 11. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri nasıl onların niyetleri oluyor? Bu mevzunun "Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. " hakikatiyle münasebetini biraz açabilir misiniz?

 12. Yirmi Dördüncü Söz İkinci Meyve'de anlatılan, tesbihat ve salavatların, hadsiz adet olarak zikredilmesinin hikmeti nedir?

Yükleniyor...