"Eğer yarım yamalak yapsan da güya eski ücretleri kâfi gelmiyormuş gibi, çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

- Eski ücretler kâfi gelmiyor ne demek ve çok büyük şeylerden kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, ey nefis, sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Halbuki buna da tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da güya eski ücretleri kâfi gelmiyormuş gibi, çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun. Ve hem 'Niçin duam kabul olmadı?' diye nazlanıyorsun." (Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal)

Allah insana -hiç hak etmediği halde- sayısız nimetler vermiştir. İnsan bu nimetlere şükretmesi gerekirken yapmış olduğu ibadet ve duaların karşılığında sanki bir alacağı varmış gibi "Ben Allah’tan şunu istiyorum neden bana vermiyor?" diye nazlanıp mızmızlanıyor.

Allah insanı yoklukta bırakmayıp varlığa çıkarmış. Varlıklar içinde cansız bırakmayıp hayat vermiş. Hayatlılar içinde ruhsuz bırakmayıp ruh vermiş. Ruhlular içinde şuur ve akılsız bırakmayıp şuur ve akıl nasip etmiş. Şuurlular içinde insan olma nimetini bahşetmiş vs... İnsan bu nimetlerin hepsini peşinen almış ve bu nimetler de şükür gerektiriyor.

İnsanın yapmış olduğu ibadet ve dualar, bu peşinen verilen nimetlere bir teşekküre vesile olması gerekir. Lakin insan bunlara şükredeceğine, verilmemiş nimetlere aç gözlülükle gözünü dikmiş "Neden Allah bana şunu vermiyor, bunu vermiyor?.." diye nazlanıp sızlanıyor. Oysa insanın hakkı, naz değil niyazdır. Cenâb-ı Hak, cenneti ve saadet-i ebediyeyi, mahz-ı fazl ve keremiyle ihsan eder. Sen daima onun rahmet ve keremine iltica et.

Yani cennetin, saadet-i ebediyenin ve dua ile istediğimiz bir şeyin aynıyla verilmesi gibi nimetler, bizim hak edişimiz değil ilahi bir ihsan ve ikramdır. İnsanın yapmış olduğu ibadet ve dualar, geçmişte peşinen verilen sayısız nimetin binde birine bile mukabil gelmez ki, gelecekteki nimetlerin ücreti olabilsin. Allah'ın bize lütfettiği bütün nimetleri, ibadetimizin bir karşılığı bir ücretiymiş gibi görmemiz, büyük bir hata ve yanılgıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...