Küllî nimetlere karşı; "küllî bir niyet" ve "hadsiz bir itikat" ile nasıl mukabele edilebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın iradesi cüz’î olduğundan, kendisine teveccüh eden hadsiz nimetlerin tamamına bir anda ve birlikte şükredemez. Onları tek tek sayması da mümkün değildir. Bu umumî şükrü ancak küllî bir niyet ile yerine getirmeye çalışabilir.

Dersin devamında buna çok güzel misaller verilmiştir. Bunları nakletmekle ve mânalarını vermekle iktifa edeceğiz:

“Mahlûkatının sayısınca, razı olduğun ameller sayısınca, arşın ziynetleri sayısınca, kelimelerinin mürekkebi adedince seni hamd ile tesbih ederiz. Bütün enbiyanın, evliyanın ve meleklerin tesbihatları sayısınca seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz.”

“Bütün mahlûkatının bütün tesbihatlariyle ve bütün masnuatının lisanlarıyla seni tesbih ederiz (kusur ve noksanlıklardan tenzih ederiz.)”

“Allah’ım! Kâinatın zerreleri ve o zerrelerin mürekkebâtı adedince Muhammed’e (asm.) rahmet eyle.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR