"İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyeti ve imanı sana verdiğinden, daire-i mümkinat ile beraber Esmâ-i Hüsnâ ve sıfât-ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

En büyük nimet, vücut ve varlık nimetidir ki, bu nimet diğer bütün nimetlerin aslı ve esasıdır. Nasıl ki, bina bir temel üstünde duruyor ise, bütün nimetler de varlık temeli üstünde duruyor.

Hayat nimeti ile insanı âlem-i şehadet denilen bütün kâinatla irtibatlandırdı. Nimet sahası bütün kâinat oldu. Hayat, varlık nimetinden sonra en büyük ve ehemmiyetli ikinci nimettir.

Sonra insaniyet nimetini ihsan etti ve insanın istifade sahası maddî ve manevî bütün âlemleri kuşattı. Hayat nimetiyle, gören, işiten, yiyip içen bir varlık haline gelmeyi, akıl nimetiyle insaniyet nimetine kavuşma takib eder; böylece kendini ve alemi tanıyan, düşünen, anlayan, araştıran, planlar yapan bir varlık ortaya çıkar.

İman nimeti dünya ve âhireti içine aldığı gibi, imanın nuru olan marifet ve muhabbet nimeti bütün nimetlerin ve bütün lezzetlerin fevkındedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...