Birinci Makam, On Birinci Burhan

İçerikler


 1. On Birinci Burhan'ın, "Geçmiş olan on burhan kuvvetinde" olmasını açar mısınız? Bu kuvveti nasıl anlayabiliriz?

 2. "Bu tılsımlı âlemin anahtarları orada olacak." Bu âlemin tılsımlarına birkaç misal verebilir misiniz?

 3. "Çünkü bu tılsımlı âlemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor, oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar." Bu cümlenin izahını yapar mısınız; anahtar neyi ifade ediyor?

 4. "Şu cezireye çıktık. Bak, pek büyük bir içtima var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi, mühim ihtifal görünüyor." Burayı izah eder misiniz?

 5. "Şu on beş gün zarfında bunların dediklerini ben bir parça öğrendim; sen de benden öğren." cümlesini izah eder misiniz?

 6. O zatın sözlerinin bütün memleket tarafından işitilmesi ve hatta hayvanat, nebatat ve dağların da onu dinliyor olması, ne demektir?

 7. "Değil yalnız insanlar dinliyor; belki hayvanlar da hatta bak, dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki, yerlerinden kımıldanıyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Hiç yazı yazmayan o ümmi zat, parmak kalemiyle sahife-i semavide bir elif yazmış; bir kırkı iki elli yapmış. Yani, şaktan evvel, kırk olan mime benzer; şaktan sonra iki hilal oldu, elliden ibaret olan iki nuna benzedi." İzah eder misiniz?

 9. "Kucağında Peygamberin (asm) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı Ali (ra) o mu’cizeye binaen ikindi namazını edâen kılmış." Efendimiz'in (asm) ikindi vakti uyumasını nasıl anlayabiliriz?

 10. "İşte, bu zatın her söylediği sözü, etrafındaki bütün aklı başında olanlar, 'Evet, evet, doğrudur.' derler, tasdik ederler." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 11. Resul-ü Kibriya’nın taşıdığı bin nişanın hazine-i hassaya mahsus olması, ne demektir?

Yükleniyor...