Block title
Block content

Birinci Makam, On Birinci Burhan

İçerikler

 1. "Bu tılsımlı âlemin anahtarları orada olacak." Bu tılsımlı âlemin anahtarlarına birkaç misâl verebilir misiniz? Bu tılsımla Resul-ü Kibriya (asm) arasında nasıl bir münasebet vardır?

 2. "Çünkü bu tılsımlı âlemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor, oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar." Bu cümlenin izahını yapar mısınız; anahtar neyi ifade ediyor?

 3. "Şu on beş gün zarfında bunların dediklerini ben bir parça öğrendim; sen de benden öğren." cümlesini yorumlar mısınız?

 4. On Birinci Bürhan'ın, "Resul-ü Kibriya’nın nübüvvetinin on bürhan kuvvetinde olduğunu" nazara vermektedir. Bu büyük kuvveti nasıl anlamalıyız?

 5. "Büyük bir nur lâmbası, güneştir ki, arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi, kucağında Peygamberin (a.s.m.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı Ali (r.a.) o mu’cizeye binaen ikindi namazını edâen kılmış." Bilgi verir misiniz?

 6. "Değil yalnız insanlar dinliyor; belki hayvanlar da, hattâ bak, dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki, yerlerinden kımıldanıyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Hiç yazı yazmayan o ümmî zat, parmak kalemiyle sahife-i semâvîde bir elif yazmış; bir kırkı iki elli yapmış. Yani, şaktan evvel, kırk olan mim’e benzer; şaktan sonra iki hilâl oldu, elliden ibaret olan iki nun’a benzedi." Burayı izah eder misiniz?

 8. "İşte, bu zâtın her söylediği sözü, etrafındaki bütün aklı başında olanlar, 'Evet, evet, doğrudur.' derler, tasdik ederler." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 9. "Peygamber (a.s.m.)'in yatmasıyla, ikindi namazını kılmayan İmam Ali (r.a.), o mucizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış." ibaresinde Peygamber Efendimiz'in ikindi vaktinde uyuduğunu anlıyoruz; bunun cevabı ne olabilir?

 10. "Şaktan evvel, kırk olan mim'e benzer; şaktan sonra iki hilâl oldu, elliden ibaret olan iki nun'a benzedi." Bu benzetmeyi nasıl anlayabiliriz?

 11. O Zâtın sözlerinin bütün memleket tarafından işitilmesi ve hattâ hayvanat, nebatat ve dağların da O’nu dinliyor olması, ne demektir?

 12. Resul-ü Kibriya (a.s.m)’nın taşıdığı bin nişanın hazine-i hassaya mahsus olması, ne demektir?

 13. Risalelerde geçen, Peygamberimiz (a.s.m.)'in Hz.Ali Efendimizin dizinde yatmasından dolayı ikindi namazını kılmaması ve güneşin geri gelerek ikindi namazını edaen kılması olayı nerede geçiyor ve ilgili hadis nerede var?

 14. Yirmi İkinci Söz'ün bir haşiyesinde Peygamber Efendimiz'in kerahet vaktinde uyuduğu anlaşılıyor; bunu nasıl açıklayabiliriz?

 15. Yirmi İkinci Söz, Birinci Makam'daki; Yirmi Birinci ve Yirmi İkinci Haşiyelerini Açıklar mısınız?

Yükleniyor...