"Çünkü bu tılsımlı âlemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor, oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar." Bu cümlenin izahını yapar mısınız; anahtar neyi ifade ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gel, ey arkadaş! Şimdi sana, geçmiş olan on burhan kuvvetinde kat'î bir burhan daha göstereceğim. Gel, bir gemiye bineceğiz;(HAŞİYE-1) şu uzakta bir cezire var, oraya gideceğiz. Çünkü bu tılsımlı âlemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor, oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar."

"HAŞİYE-1:
Gemi tarihe ve cezire ise Asr-ı Saadete işarettir. Şu asrın zulümatlı sahilinde mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup, zamanın denizine girip, tarih ve siyer sefinesine binip, Asr-ı Saadet ceziresine ve Ceziretü'l-Arab meydanına çıkıp, Fahr-i Âlemi (a.s.m.) iş başında ziyaret etmekle biliriz ki, o zat o kadar parlak bir burhan-ı tevhiddir ki, zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış, küfür ve dalâlet zulümâtını dağıtmıştır."(1)

Üstad'ın anahtardan kastettiği; başta tevhid inancı olmak üzere, Peygamber Efendimizin (asm) getirdiği bütün iman nurlarıdır. Bütün bu nurların kaynağı Allah Kelam olan Kur’an-ı Hakîm’dir. Bu gibi konularda vahye dayanmayan bütün tahminler her yönüyle sınırlı olan aklın mahsulüdürler. Akıl ise bu konularda bir şey söyleyecek halde değildi. Bunun en büyük delili felsefecilerin birbirinden çok farklı hatta zıt fikirler serdetmeleridir.

1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...